2008-02-01

Ny rapport säger mer än en miljon döda irakier

Ännu en rapport från Opinion Research Business (ORB) har släppts om de irakiska offren för det amerikanska kriget i Irak. Över en miljon irakier har dött som resultat av kriget. Var femte hushåll i Irak har förlorat minst en familjemedlem. I Baghdad var resultatet det dubbla, två femtedelar av familjerna hade förlorat en familjemedlem.

Siffran som ORB tidigare kommit fram till var 1.2 miljoner döda, vilket jag tidigare skrivit om, men efter att ha gjort kompletterande mätningar på landsbyggden har den reviderats ned till 1.03 miljoner, fortfarande en hissnande hög siffra. Då har ändå inte de två mest våldsamma provinserna, Kerbala och Anbar, räknats in vilket gör att siffran antagligen är betydligt högre.

Resultatet ligger i linje med tidigare undersökningar.Samtidigt fortsätter en rättegång i Storbritannien där brittiska soldater anklagas för att ha stympat, torterat och dödat irakiska fångar som tillfångatogs 2004. Tidigare harde domare vid högsta domstolen förbjudit tidningar från att rapportera om rättegången, men det beslutet har nu upphävts.

Självmorden är också på väg upp bland amerikanska soldater. År 2007 rapporterades 2100 fall av självmord eller försök att skada sig själva, en sexdubbling sedan 2002 och 20% högre än 2006.

* * *

McClathy skriver om hur valet i Kenya riggades direkt i kontrollräkningscentret. Av de 22 valkommissionärerna var 17 helt nytillsatta och allierade till presidenten. Alla de nya saknade erfarenhet av att arrangera val:

"Den långtidstjänande ordföranden för Kenyas valkomussion spelade en aktiv roll i bedrägeriet enligt observatörer. När en rösträknare presenterade en lista som visade på 115% röstande i Maragua, ett fäste för Kibaki i det centrala höglandet, så ogiltigförklarades inte resultatet enligt vad lagen krävde, utan ordföranden reducerade siffran till 85% och rapporterade resultatet en timma senare.

Detta var mönstret som observatörerna rapporterade: Resultat utropades även när dokument saknades, var ofullständiga, saknade signaturer av officerare eller partirepsentanter, hade felaktiga tabeller, var kopierade eller förfalskade."

När distriktet Molo räknades blev den slutgiltiga siffran 50,145 röster för Kibaki, när ordföranden senare förkunnade resultatet sa han 75,261 röster. 25 000 röster adderades i efterhand.

Mer nyheter:

  • FN:s högsta ombud för mänskliga rättigheter, Louise Arbour, har gett stöd till påståendet att sionism är samma sak som rasism genom att ge stödja de Arabiska stadgarna om mänskliga rättigheter som bland annat "tar avstånd från alla former av rasism och sionism, vilka är ett brott mot de de mänskliga rättigheterna och ett hot mot fred och säkerhet".


P.S. Nu är min internetuppkoppling installerad så nu tar bloggandet fart igen.

Inga kommentarer: