2008-02-29

DN: Islamofobi bra, antisemitism dåligt

I DN skriver Torbjörn Elensky om islamofobi under rubriken ""Islamofobi" är ett skrämselord":

"Samtidigt som vi gemensamt i alla demokratiska partier bör stoppa de rasistiska partiernas frammarsch, och klart avvisa konspirationsteorier om muslimskt maktövertagande i Europa, måste vi stå upp mot dem som håller upp skrämordet "islamofobi" för att sprida hat, isolationism och intolerans."

Själv är han förstås oerhört för att använda ordet "antisemitism" för att försöka skrämma folk till tystnad och svärta ned motståndare till Israels politik. I ett annat nummer av DN skrev han om bokförlaget Alhambra:

"Flera röster behövs, absolut och 90 procent av Alhambras utgivning är omistlig. Däremot behövs inte denna typ av röster, som med antisemitiska, rasistiska och svävande konspirationsteoretiska kvasiargument förstör den viktiga debatten."

En av de som Elensky pekar ut som författare till antisemitiska böcker är Israel Shahak, känd israelisk människorättskämpe och överlevande från nazisternas koncentrationsläger. Israel Shahal har utfört ett ovärderligt arbete genom att översätta texter från de israeliska tidningarna så att icke-hebreisk talande kan få reda på hur rasistisk och cynisk den israeliska debatten kan vara. Shahak har också skrivit flera böcker, bl.a om judisk fundamentalism och israels kärnvapen. Shahak har alltid var israelslobbyns hatobjekt och dess attacker har varit hätska och lögnaktiga.

När Elensky menar att Alhambra förstör debatten menar han att de vågar föra fram böcker som är kritiska mot Israel. Sådant blir Elensky sur över. Israels gosiga och gulliga image blir ju förstörd. Det som skulle vara en sån mysig debatt om Israels rätt till säkra gränser och till att spränga palestinska barn i luften!

Här visar Elensky själv hur viktigt han tycker att ordet "antisemitism" är för att bekämpa de som Israel ser som fiender. Inte undra på att han är orolig för att muslimerna kan få ett eget ord att använda på samma sätt.

3 kommentarer:

Ida D. sa...

Israels biträdande försvarsminister Matan Vilnai sa i israelisk militärradio om att palestinierna kan vänta nu "större förintelse"..(!)

Ja, öppet hot mot ett hela folket, generellt har varit känd genom Israels handlingar under lång tid.
Nu går man mer öppet med sin retorik och det som man har på hjärtat.

Se SVT-s Text TV sida 137.

...och det kan också kallas som antisemitisk propaganda. Säkert.

Lars Petter sa...

Ida, det finns vissa problem med att läsa nyheter genom TT vilket nyheten på SVT:s Text TV sida 137 är. Läs på TT-kritik om översättningsmissen som ger en gravt felaktig bild av vad som sas. Han säger inte "förintelse" utan "katastrof".

Hampus Eckerman sa...

Och framförallt, läs min eget inlägg om varför den israeldyrkande sidan TT-kritik ljuger och påstår att det handlar om en översättningsmiss.