2008-02-27

"Ny rapport från Svenskt Näringsliv om flyktingarna"

Politiken för att åtgärda flyktingproblematiken fungerar inte. Den bygger på flera myter. Förrutom de mogna individer som väljer att stanna kvar i sitt hemland och torteras till döds, svälta ihjäl, elle skjutas på fläcken finns även de som väljer att fly. Det är inte bättre än för 10 eller 20 år sedan. En ny undersökning som vi presenterar i dag visar för första gången exakt hur människors flykt går till och varför de inte stannar.

Sverige har hållit sig med en politik för att ta hand om flyktingarna under såväl nuvarande som tidigare regering. Trots att många duktiga människor har lagt ned ett stort engagemang på detta har den inte fungerat. Huvudanledningen är att politiken bygger på flera myter. En verkningslös politik har därmed ersatt åtgärder som på allvar skulle ta itu med hindren.

En myt är att flyktingar främst behöver få stabilitet i sina hemländer för att få stanna. Lika länge som migationsverket funnits har politiken gått ut på att hjälpa länderna att uppnå demokrati, få fart på sin ekonomi och utrota fattigdomen. Så är det fortfarande efter regeringsskiftet.

Istället är det den trygghet de får i mottagarländerna som får dem att fly. En åtgärd man skulle kunna tänka sig är att flyktingarna torteras och beskjuts även här och att de garanteras att leva ett liv i fattigdom. Särskilt stötande är det också att just de som är fattigast är de som helst inte vill utsättas för detta utan vill leva i fred och välstånd. I bästa fall utesluts många av dessa i praktiken från en flyktingsituation till förmån för mer välbemedlade män.

Allt detta kan bara ändras genom att på allvar rucka på hindren för många flyktingars situation. Visst har regeringen försämrat en rad villkor för flyktingarna. Det uppskattas av väljarna i vår undersökning. De största barriärerna tornar dock upp sig lika höga som tidigare då situationen fortfarande är värre i ursprungsländerna. De potentiella återvändande som idag inte beskjuts eller torteras kan då välja att stanna.

Monica Förmerskap
vd, Refugee research institute

Stefan Stenrik
Chefsekonom Svensk Fördrivning

Jonas Förakt
Ekonom Svensk Fördrivning

(. .)

2 kommentarer:

gustav sa...

Jag fattar försöket till ironi, men kopplingen Svenskt Näringsliv/flyktingar är väl rätt svag? SN vill väl närmast ha FLER flyktingar, iaf givet att man först luckrar upp arbetsrättslagarna, som ju t ex den länkade artikeln handlar om att göra...? Man har ju pläderat för arbetskraftinvandring länge och är generellt vänner av fler "okvalificerade" jobb, som torde vara första möjligheten för nyanlända innan de orienterat sig ordentligt.

Jag hänger inte med. :)

Hampus Eckerman sa...

Hehe, du missade en liten detalj, nämligen till den länkade rapporten. :)

Jag tror det blir lite tydligare om du tittar där för att se vad det ironiserades om. Ska förstärka lite så ingen annan missar det.