2008-01-19

151 000 eller 1.2 miljoner dödade i Irak?

För en dryg vecka sedan publicerade Världshälsoorganisationen WHO en rapport de gjort tillsammans med den av den amerikanska ockupationsmakten tillsatta irakiska regeringen. Enligt rapporten skulle 151 000 irakier dött p.g.a den amerikanska invasionen år 2003. Det var ungefär dubbelt så många som tidigare hade erkänt.

På kul slog jag upp på Knuff vilka sidor som skrivit om denna rapport. I princip hade detta uppmärksammats endast av två troll som annars mest brukat uttrycka glädje över döda araber och muslimer.

Tyvärr verkar de helt enkelt inte ens ha läst rapporten vilket gör att deras kommentarer blir rätt så pinsamma. Det ena trollet skriver:

"I de märkliga metoder som läkartidningen New England Journal of Medicine använder, som inte bygger på fakta utan “uppskattningar” som liknar opinionsmätningar, har man tidigare hävdat att 600.000 människor dött i Irak under de tre första åren efter invasionen. Nu har en förnyad beräkning av samma period genömförts och då kommer man fram till 151.000 döda, rapporterar CNN. Denna gång har studien haft tekniskt stöd av WHO, Världshälsoorganisationen."

Här jämför han dock äpplen och bananer.
  • Som jag skrev i en kommentar häromdagen så tar Lancets rapport upp alla de som dött som en direkt följd av invasionen, oavsett om orsaken är våld, sjukdomar eller svält. De konstaterar att fram till juli år 2006 hade 650 000 irakier dött som en grund av invasionen. Extrapolerat skulle det innebära över en miljon döda irakier i detta nu. Denna rapport bygger på inhämtade dödscertifikat från ett större cluster av hushåll och sedan har resultatet kalkylerats över hela landet. Vad som är märkligt i denna metodologi kan trollen inte förklara eftersom detta tillvägagångssätt är standard i alla större konflikter som Rwanda, Sudan, Kongo och Irak.

  • Den irakiska myndighetens rapport däremot räknar endast med de som anses ha dött i en direkt våldsam död. Utöver detta sägs också de icke-våldsamma dödsfallen ha ökat med 60%. Bland dessa dödsfall finns exempelvis de 9000 barn som dör varje månad bl.a p.g.a brist på mediciner, hälsovådligt vatten och tidigare utrotade epidemisjukdomar. Räknar vi in även denna typ av dödsfall skulle denna undersökning ge ungefär samma resultat som Lancets. Den här rapporten är dock mer osäker eftersom mätningar inte gjorts i de våldsammaste distrikten kring Anbar, 11% av hushållen granskades aldrig, och inga bevis i form av dödscertifikat har krävts.

  • Dessutom har vi undersökningen från Opinion Research Business från förra året. Enligt den hade över 1.2 miljon irakier dött i Augusti förra året, fler än de i kriget i Rwanda.

Trollet skriver också:
"Det jag nu skulle vilja se är en jämförelse med antalet dödade efter invasionen med antalet dödade före densamma. Saddam Hussien slaktade irakier i än högre takt. Irak var sanneligen ingen lugn och fridfull plats före invasionen, utan ett helvete där minsta motståndsyttring mot regimen innebar tortyr och död."

Det är enkelt att ge. 1.2 miljoner människor har dött som ett direkt resultat av invasionen utöver de som dött under åren innan. USA och dess allierade är alltså 1.2 miljoner döda irakier värre än Saddam Hussein.

Som mest beräknas Saddam Hussein ha meverkat i närmare 1.2 miljoner människors död, om vi räknar med både Iran-Irak-kriget, där han hade USA:s stöd, och det interna fötrycket, fördrivandet och tortyren. I gengäld har USA och dess allierade stått för över två miljoner döda irakier om vi tar med både effekten av de ekonomiska sanktionerna och Irak-kriget. Det är fler dödade än Pol Pot orsakde i Kambodja.

Det var nog inte de siffrorna som trollet ville se.

Inga kommentarer: