2008-02-18

Israels vänner och islamofobin

Andreas Malm skriver en utmärkt artikel idag om islamofobi, även om jag tror han gör ett misstag när han säger att den har sitt ursprung i 1973 års oljekris. Snarare är det staten Israels tillkomst med den koloniala rasism som dess försvarare utövat som varit grundorsak till rasismen mot alla araber. Islamofobin är, som Malm noterar, bara en fortsättning på det hat som tidigare riktades mot araber och även perser.

Malm skriver:

"När Mellanösterns oljestater undanhöll väst sitt guld spreds en panikartad rädsla; som Gottschalk och Greenberg framhåller var det då den våldsamma, mäktiga, skräckinjagande muslimen etablerades som karikatyr, ibland med en bensinslang som kroknäsa. Hans synd kunde inte ha varit grövre: han nekade väst det fossila bränslet par excellence. Härifrån daterar sig också den ständiga sammanblandningen mellan muslimer och människor från Mellanöstern, i trots mot det faktum att den överväldigande majoriteten av världens muslimer lever öster om Afghanistan, i länder som Indonesien, Indien, Bangladesh."

Här är en belysande bild från Tintin-albumet "Krabban med guldklorna". Vad de flesta inte känner till är att alla Tintin-album, så när som på "Tintin i Sovjet" tecknades om av perfektionisten Hergé.


I den gamla versionen får brutaliteten och grymheten symboliseras av en ond svart man som med vilt stirrande ögon stirrar på den stackars Kapten Haddock. I den senare omtecknade versionen är det en arab som får stå för grymheterna. Det har blivit politiskt inkorrekt att visa rasism mot svarta, men araber är fortfarande godkänt byte.

Överlag är ordet islamofobi ett felaktigt ord, för de som hatas är människor från mellanöstern, kristna som muslimer. Även om en del andra dras in i det hela, som t.ex muslimer från Bosnien eller Albanien, är det inga tvivel om att det är folken i mellanöstern som är det verkliga målet. Hot inte bara mot oljan utan också mot Israels maktposition och ockupation. Och det är bland Israels vänner vi ser den största rasismen och de mest hatiska artiklarna.

Det borde Andreas Malm vågat skriva om.

3 kommentarer:

Hampus Eckerman sa...

Tog bort lite kommentarer från blandade rasister. Om inte annat fick jag bevisat att det är Israels vänner som är de stora rasisterna.

Anonym sa...

När man ser att islamhat kommer mest från Israel vänner då är man mycket orolig, men oro är ännu större när man ser att samma hat kommer från israeliska intellektuella eliten: forskare, analytiker, författare,o.s.v.
Raphael Israeli t.ex. kom med analysen om att MAJORITETEN av muslimer i England stödjer terror och Al Qaida.
Frågan är om vem skulle vara så modig att lyfta upp armen mitt i England och säga "Ja, jag stödjer terror!"
???
Nämligen, på vilket sätt gjorde man alla dessa siffror i Raphaels Israelis analys..?
Vad är det för förskning att påstå om att det är majoritet av muslimer som stödjer terror..?
Utnyttjar man sin höga examen för att sprida lögner om muslimer globalt..?
Man undrar också vad är det för desperation och vansinne bland Israels vänner och intellektuella eliten..? Hur tänker man leva "i fred" i MÖ, om man vänder sig mot ALLA sina grannar (muslimer generellt & islam globalt)..?

mvh / Ida D.

Anonym sa...

Ida D:

Mycket riktigt så är det tämligen lätt att spåra det mesta uppviglingen mot muslimer från sionistiskt håll. Ett av många exemplen är "Obsession the Movie" - i sig otroligt korkad och dåligt underbygd men den fyller tydligen sitt syfte. Att inte ens tala om alla bloggsidor.

Men men, inget nytt under solen. Divide et impera - har visat sig vara enormt framgångsrik taktik. Slå en kil mellan muslimer och kristna och så har man plötsligt carte blanche för att göra vad man vill i Palestina vidare i regionen, samt t o m få vår stöd till det. Genialiskt och brutalt...