2008-02-08

Avbrotten i internettrafiken 3

En del andra tidningar börjar nu vakna upp runt mysteriet kring de kapade undervattenskablarna för internet (läs tidigare inlägg här och här). Några avfärdar det som konspirationsteorier, som t.ex The Register, Times Online och The Economist. Gemensamt för dem är att de bara talar om fyra kabelbrott, trots att åtta stycken rapporterats. Förra året skedde 50 stycken kabelbrott under hela året. Åtta stycken på två veckor verkar därför tämligen orimligt.

The Economist fortsätter också enligt teorin att kabelbrotten vid Alexandria åstadkommits av skeppsankare, men The Register och Times Online har i alla fall uppfattat att den teorin redan motbevisats av Egyptens kamerabevakning kring området. Dessutom påstår Financial Times att ett av de åtta kabelbrotten, det mellan Förenade Arab Emiraten och Qatar, enbart var en nedtagning av nätet p.g.a elavbrott. Detta motsägs helt av en tidigare artikel som berättat att kabelbolagen hållit på att reparera undervattenskabeln.

Rensey har dock en intressant kommentar gällande kabelavbrotten som bekräftas av The Economist:

"Som många andra länder i regionen så var avbrotten i Iran mycket märkbara, men för det mesta överskreds inte 20% av deras nätverk. 20% är mycket märkbart, men i kontexten att andra länder som tappade nästan all trafik gör förlusten att Iran inte ens placeras bland de 10 mest drabbade länderna."

Så att skära av Iran från omvärlden tycks inte ha varit fallet, i praktiken tycks Iran under en tid ha fått bättre koppling efter ett tag då landet fått färre människor att dela trafiken med.

Var kablar borde kapas


ZDNet skriver om ett amerikanskt projekt från 1989 gällande avlyssning av undervattenskablar:

"Fiberoptiska kablar under vattnet är skyddade av ett tjockt stålskal och begravda i en meter djupa diken. Men när vattendjupet överskrider 300 meter är de ofta dragna oskyddade längs med oceanens botten. Industriexperter tror att NSA avlyssningen måste ha utförts i djupa vatten långt ut i havet där kabeln är utsatt och risken för att bli sedd är lägre. En del kabelopperatörer gör frekventa överflyggningar tjugotals mil från stranden [hundreds of miles] för att hålla reda fiskebåtar vars nät och ankare kan skada kablarna."

ZDNet fortsätter:

"Tidigare underrättelse officerare berättar att byrån [NSA] gjorde sina avlyssningar med hjälp av en anpassad ubåt: "Det är en ubåt som är kapabel att ta in en längd kabel in i en speciell kammare där männen kan utföra sitt arbete" medans ubåten ligger längs havsbotten, säger en tidigare officer."

USA har numera flera ubåtar som anpassats för att lägga på avlyssning på undervattenskablar, som t.ex USS Jimmy Carter (läs mer om båten här). Internetoperatörer utför sina arbeten genom att dra upp kabeln till ytan och skarva den där.

En annan variant, som jag hastigt nämnt tidigare, är möjligheten att dirigera om trafik för att den ska passera genom vissa särskilt avlyssnade punkter. Steven Bellovin, professor i nätverkssäkerhet, beskriver metoden så här:

"För flera år sedan skrev jag och en kollega en uppsats om länkkapningsattacker. Med dessa kapar man några kablar för att tvinga trafik genom den punkt man övervakar. Länkkapande för sådana ändamål är inget nytt, britterna kapade Tysklands telegrafkablar för att tvinga dem att använda mer lättövervakade länkar. [...] Problemet med detta scenario är att fördelarna är kortlivade: kablarna kommer att repareras på enbart några veckor."

Enligt alla uppgifter har Bellovin rätt i sitt sista omdöme, tre kablar ska vara lagade redan till helgen. Bellovin tycker dock personligen att det är lite svårt att svälja att det endast skulle ha varit en olycka med fyra kapningar - och då har han ändå missat att det handlar om det dubbla antalet. Intressant nog bekräftar MSN också Bellovins andra uttalande, Irans trafik efter kapningarna gick nämligen just via USA och Storbritannien, kända för avlyssningssytemet ECHELON.

Vad det skulle vara för viktig information kan man endast spekulera i, men många har nämnt öppnandet av den iranska oljebörsen.

Wired berättar också om hur Senator Rockefeller vill utöka den amerikanska statens möjligheter till avlyssning med hjälp av filter som ska installeras i hela infrastrukturen för USA:s telefoni och internet. Inga särskilda skäl ska längre behövas och ingen domare behövs vara inblandad i beslutet.

Så i alla fall en positiv nyhet gällande alla ubåtar. Den brittiska militären kommer nu att sluta använda getter för att testa riskerna med att utrymma en ubåt i undervattensläge. Testerna har gått ut på att kasta in de bräkande stackarna i tryckkammare och sedan drastiskt ändra trycket. Sex getter har dött av detta och 122 slaktats efter testning.


Jinge skriver också om detta.

Uppdaterat 2007-02-08: UUAA Radio tipsar om I love Bonnies utmärkta blogpost med en bra källgenomgång.

4 kommentarer:

Mikael Wälivaara sa...

Mycket bra arbete, Hampus! Och tack för att du delar med dig till oss andra bloggare.
Mikael Wälivaara, UUAA Radio

Hampus Eckerman sa...

Tackar!

michael.di sa...

Märkligt att du inte rapporterar den gängse teorin i Mellanöstern: Allt är Israels fel!

Hampus Eckerman sa...

Om du står för den teorin får du skriva ett inlägg på en egen blogg.