2008-03-06

Expressen och Freud om Israel


Expressen väljer Freud vid rubriksättningen istället för att läsa vad texten säger.

Andra blogger: Rawia Morra, Svensson, Forum för Frihet, Lasse och Axel Sandin

Inga kommentarer: