2007-12-02

USA kupp i Venezuela?

I Dagens Nyheter skriver man om folkmomröstningen i Venezuela gällande den nya konstitutionen. "Kupprykten florerar" skrivs det och tidningen citerar Venezuelas president Chavez:

"- Vi vet att USA planerar att iscensätta protester på gatorna om vi vinner. Men jag varnar dem: om det utbryter våldsamheter kommer inte en droppe olja att skickas till USA! Jag är en soldat - och jag tvekar inte att ta till vapen!"

Ett bättre citat av vad Chavez sa publiceras i Washington Times:

"Om Operation Pincer aktiveras söndag eller måndag kommer inte en droppe olja från Venezuela till USA."


DN väljer att inte skriva något alls om Operation Pincer [Operation Kniptång], det enda vi får reda på att det säkert är att den konspiratoriske Chavez efter "spretande opinionsmätningar" använder sig av en beslagtagen CIA-rapport för att "mobilisera osäkra väljare". Så vad säger egentligen CIA-rapporten?Om amerikansk inblanding i den förra statskuppen

Med rubriken "Avancera till sista fas av Operation Pincer" konstaterar den att 57% av väljarna stödjer Chavez tillägg till konsitutionen. Innan rekryteringen av den forne försvarsministern Badyel sägs siffrorna ha varit 6% högre. För att nu kunna besegra konstitutionen ska följande strategi följas:
  • Falska opinionsmätningar ska skapas, så att tidningar som DN ska kunna skriva om "spretande opinionsmätningar. Bilogy and Politics rapporterar om hur ägaren till opinionsinstitutet som förutspått ett "Nej" tidigare sagt sig vilja döda Chavez och mannen bakom undersökningen tror inte alls på ett "Nej".

  • Regeringen ska anklagas för valfusk. Betydligt lättare än vid ett vanligt val eftersom internationella valövervakare inte sänts.

  • Utökning av attackerna från de privata medierna.

  • Universiteten ska mobiliseras, med hjälp av deras topadministratörer, till att attackera regerinsbyggnader. Särskilt beröm går till ex-maoisterna och trotskisterna för deras våldsamma gatuslagsmål.

  • Artificiell matbrist ska skapas med hjälp av de stora matproducenterna och distributörerna.

  • Militär ska mobiliseras, involverande USA:s baser i Curacao och Colombia.
För den som har läst på om USA:s tidigare statskupper i Latin-Amerika och resten av världen känns det som om CIA har valt att följa den vanliga mallen. Intressant nog verkar amerikanska medier också vara med på det hela. CNN lät t.ex visa upp texten "Vem dödade honom?" direkt över ett foto av Chavez i deras sändningar över Venezuela. Venezuela hotar också att utvisa de anställda på den amerikanska ambassaden som varit inblandade i CIA-planerna.

Evo Moralez i Bolivia

Intressant nog talas det mycket tyst om Evo Moralez, Bolivias president, som just nu också försöker driva igenom en ny konstitution. Evo Moralez, som lät installera en tavla av Che Guevara på sitt kontor, är liksom Chavez ständigt under attack från högermedierna och näringslivet. Främst är det de vita universiteten som leder gatukravaller och för en vecka sen satte man delar av staden Sucre i brand med dynamit och brandbomber och krävde avgången av "den skitige indianen Moralez".

Andra bloggar om Venezuela: Den Onödiga Samtiden, Bilogy and Politics, Hands of Venezuela


Mer nyheter:

Inga kommentarer: