2007-12-10

Iran behöver sin kärnkraft

En mycket intressant artikel i New York Times igår:

"Ekonomierna för många stora oljeexporterande länder växer så fort att deras behov av energi inom sina gränser begränsar hur mycket de kan sälja utomlands, vilket adderar nya påfrestningar till den globala oljemarknaden."

Artikelförfattaren Clofford Krauss konstaterar att Indonesien redan blivit nettoimportör av från att tidigare varit exportör:

"Enligt en del förutspåelser så skulle samma sak kunna hända Mexico inom fem år, USA:s andra största källa för utländsk olja, och snart efter det Iran, världens fjärde största oljeexportör [emfas adderad]."

Det skulle innebära att Iran gör helt rätt i ett inhemskt perspektiv att bygga ut kärnkraft eftersom oljan snart inte kommer fullt ut för export. Det kan också förklara varför USA är så ivriga att bomba sönder landet, på så vis minska landets behov av energi eftersom infrastrukturen förintas, och istället göra den tillgänglig för USA. Redan till 2010 väntas den iranska exporten ha halverats p.g.a inhemsk konsumtion.

4 kommentarer:

Ida D. sa...

Eh, jag skrev om vattenbrist i världen, speciellt i Mellanöstern som kan leda till konflikterna och kanske få människor att sammarbeta med varandra.
Vilken enorm betydelse vatten har i världen...men tänk bara olja som naturresurs!
Brist på naturresurser kan få människor att sammarbeta eller att gå i krig mot varandra. Och nu är vi inför extrema klimatförändringar, naturkatastrofer ... Trots detta, borrar man uppe i antartiks och delar upp naturtillgångar.

Hampus Eckerman sa...

Problemet är ju snarast att vattenbristen i många delar är en direkt orsak till ockupationen. Utan vattenintäkterna på Golan hade det området inte alls varit särskilt intressant för Israel. Och i Israel och bland bosättarna badar folk i swimmingpool och vattnar rabbatter - med palestiniernas vatten. Själva har palestinierna lagom till dricksvatten och knappt något mer.

Galaxa sa...

Fast jag anser förstås att varken Iran eller resten av världen behöver kärnkraft.

Vad gäller den övriga analysen har jag inget att erinra.

Hampus Eckerman sa...

Jo, egentligen känns väl solkraft mer optimalt för Iran. Jag ville mest visa på hur Iran faktiskt tillhör ett av de länder som har en energibrist att vänta, vad folk än säger idag.