2007-12-19

Amerikansk militär ljuger om turkisk attack

Amerikansk militär påstår att de inte visste att Irak skulle skicka stridsplan över norra delarna över Irak, trots att Turkiet uttryckligen bett dem att öppna upp sitt luftterritorium vilket möjliggjort operationen. Av detta skäl vägrar kurdiska höjdare att möta Condolezza Rice för att protestera mot det amerikanska dubbelspelet.

De kurdiska ledarna i norr har också förklarat sig beredda att dra in allt stöd till landets regering om de inte själva, mot landets lagar, får sluta egna oljekontrakt som ska se till att oljan specifikt tillfaller de kurdiska delarna och inte resten av Irak. Turkiet i sin tur har arresterat en av de kurdiska ledarna i landet för att han vägrat göra militärtjänst.


Bush gillar inte fredstecken


Mer nyheter:

Inga kommentarer: