2007-12-16

Annapolis ur israeliskt och palestinskt perspektiv

Så här beskriver Israels Sverigeambassadör mötet i Annapolis mellan företrädare för Israel och Fatah:

"I Annapolis lades den första viktiga grundstenen till de återupptagna förhandlingarna om ett permanent fredsavtal mellan israeler och palestinier. Alla som verkligen vill uppnå fred var med på mötet.
[...]
I skarp kontrast till de svenska medier som hävdat att Annapolis-­mötet bara var
politisk teater står uttalanden av ledande arabiska statsmän – liksom också utrikesminister Bildt – som betonar att vi nu står inför en reell möjlighet till fred som vi inte har råd att låta gå förlorad.

[...]
För den palestinska sidan medförde Annapolis en rad viktiga resultat. Alla torde nu vara ense om att ett av processens slutmål är en tvåstatslösning där en palestinsk stat lever sida vid sida med Israel i fred. På så vis kommer det palestinska folkets nationella ambitioner att kunna förverkligas."

Så här beskrivs de av Anna Wester för Palestinagrupperna i Stockholm:


"Till skillnad från när jag besökt Palestina tidigare stod inga tv-apparater med nyheter på och inte ens de mest politiskt intresserade tycktes orka analysera mötets betydelse. I några städer förekom dock demonstrationer mot att mötet inte ämnade behandla de viktigaste frågorna och mot att inga representanter från Hamas eller det civila samhället var inbjudna att delta, utan endast företrädare för Fatah. Protesterna slogs ner av palestinsk polis efter att president Abbas förbjudit alla demonstrationer mot mötet.

Jag frågade några gånger om folk hade sett något från konferensen och vad de hade för förväntningar på den och alla jag frågade svarade samma sak: 'but I can tell you what is coming out of this meeting, nothing!' Och så blev det."


Några tvivel över vem som tjänade på mötet?

2 kommentarer:

alandalus sa...

Självklart fick han med Irans "militära kärnvapenprogram" i ett hörn oxå.

Hampus Eckerman sa...

Jo, Israels ambassadörer är ju inte direkt kända för att vara pålästa eller följa med i nyheterna.