2007-12-08

Israelvänner i Storbritannien misstänkta för mutbrott

Den brittiske israelfanatiske affärsmannen David Abrahams, tidigare vice-ordförande för Trade Union Friends of Israel, misstänkte att öppna och ärliga donationer skulle leda till en debatt om en "judisk konspiration" och beslöt sig därför att istället muta Labour-politiker i hemlighet. För att inte verka konspiratorisk så valde han enligt den judiska tidningen Forward metoden att "göra saker i tysthet och inte göra ett sång och dansnummer av det. [...] Det är en del av mitt etos, influerat av min judiska bakgrund". Låter som antisemtism om något. En del av mutpengarna till Labour misstänks ha kommit direkt från Israel.

Tidningen Haaretz skriver också om hur flertalet judiska ledare är inblandade i Labours-mutskandaler, däribland pengaäskaren Jon Mendelsohn och Tony Blairs mellanösternsändebud Michael Levy.

Forward skriver:

"Förra året kom Tony Blairs sändebud till mellanöstern, Michael Levy, hamnade under brottsutredning för sin påstådda handel med adelstitlar för donationer och för att ha brutit mot lagen gällande att donationer överstigande 5000 pund [66 000 kronor] måste deklareras. Utredningen avslutades i somras och inget åtal väcktes."

Tidningen fortsätter:

"Problemet för den brittiska judendomen är att skandalen inte endast involverar personer som råkar vara judar, utan snarare två män som är samhällets nyckelpersoner och starka advokater för Israel. Medelsohn, ansed som en av de viktigaste maktmäklarna i parlamentet, är tidigare chef för bland annat Union of Jewish Students och Holocaust Educational Trust.

Abrahams har varit Vice-ordförande för det Jewish Labour Movement och styrelsemedlem för Trade Union Friends of Israel. Han är medlem av St. John's Wood Synagogan, en välmående London-församling som ses som juvelen i kronan för de Orthodox Union’s brittiska motsvarighet, the United Synagogue."

The Telegraph konstaterar att bidragen överstigit 670 000 brittiska pund, 9 miljonor svenska kronor. En av de som undersöktes för mutbrotten var israels londonambassadör, Zvi Heifetz, som nu blivit Tony Blairs rådgivare i hans roll som FN:s mellanösternsändebud.Mer nyheter:

  • Representantshuset i USA röstade på onsdag att alla som har ett öppet trådlöst nätverk måste rapportera in olagliga bilder, inluderat "obscena" serier och teckningar eller få böter upp till 300 000 dollar (2 miljoner kronor).

  • Den amerikanska Generalen Howard Krongard, utrikesdepartementets topputredare, har flörsökt hindra utredningar mot säkerhetsföretaget Blackwater i Irak gällande bedrägerier, vapensmuggling och misshandel. Nu visar det sig att hans bror suttit med i Blackwaters rådgivande styrelse.


Det nya Irak

Inga kommentarer: