2007-12-25

Om utvisningen av icke-judar från israel

Susan Nathan uppmärksammar den israeliska rasism som jag själv skrivit om tidigare. Så här skriver hon i Aftonbladet:
"Om en familj där den ena partnern inte är judisk bestämmer sig för att bosätta sig i Israel med hänvisning till lagen om rätten till återvändande, då säljer de sitt hem, lämnar sina arbeten, tar farväl av sina vänner, och båda åtnjuter då samma rättigheter som andra immigranter, först och främst bland dessa rätten till medborgarskap."
Nathan forsätter:
"Men livet är konstigt och fullt av vindlingar och ibland dör den judiska partnern innan hans eller hennes livskamrat hunnit få sitt medborgarskap och de rättigheter som följer med det från inrikesministeriet. Det är i dessa situationer som myndigheterna vill skynda sig att ”utvisa” den icke-judiska partnern."
Även YnetNews har skrivit om detta.


Mer nyheter:
  • Israels invandring är nu den lägsta på 20 år. Landet är inte längre lockande att bo i och judar känner sig mer tillfreds i sina hemländer. Kring 20 000 personer flyttade till Israel under 2007. Ungefär lika många beräknas flytta från landet.

  • Japansk minister anser det vara ok att slåss mot Godzilla, trots landets anti-militaristiska lagstiftning: "Den går inte att på några grunder förneka att det finns UFO:n och livsformer som kontrollerar dem. Om Godzilla attackerar skulle det antagligen ses som en naturkatastrof med hjälpinsatser". Att motbilisera mot UFO:n skulle vara mer tveksamt, om inte utomjordlingarna attackerade först.

  • Den brittisk-judiske labourdonatorn David Abrahams, som nu står anklagad för mutbrott, har nekats inträdde till en av sina klubbar för att han var i sällskap med en kvinnlig förintelse-förnekare. Att Abrahams, tidigare vice-ordförande för Trade Union Friends of Israel, nu umgås med Lady Michele Renouf har fått många att lyfta på ögonbrynen. Renouf är en av besökarna till förintelse-konferensen i Iran och har också prisat David Irving och stött honom i domstol när han år 2002 satt fängslad i Wien för att ha förnekat förintelse.

Inga kommentarer: