2007-12-03

Lars Ohly skriver om Palestina

Utmärkt artikel av Lars Ohly i dagens Aftonbladet:

"När muren byggdes runt Betlehem fann sig en palestinsk familj vara avskuren från de olivlundar de ägde. När de protesterade och ville ha tillgång till sina olivträd grävde israelerna helt enkelt upp ett antal träd och dumpade på familjens tomt. I vägspärrarna trakasseras palestinier och våld hör till vardagen. Att palestinier måste begära tillstånd för att få röra sig i sitt eget land bryter självklart mot internationell lag.
[...]
Samtidigt som denna apart-heidpolitik konsekvent genomförs på Västbanken har Israel lämnat Gaza. Men situationen där är ännu värre, Gazaremsan är nästan helt avskuren från omvärlden. Cirka 30 lastbilar med förnödenheter kommer in varje dag genom den enda öppna vägspärren. Dessa varor ska försörja 1,4 miljoner palestinier. Fisket förhind-ras av att Israel förbjudit fiskebåtar mer än sex sjömil från land och ingen import av reservdelar eller jordbruksmaskiner tillåts."

Inga kommentarer: