2007-11-07

Mest män bland statssekreterarna

Gudrun Schyman hade svart städhjälp. Precis som familjen Cederschiöld. Då tyckte vänstern det var en bagatall medans borgarna flög i taket. En skillnad dock. Schyman hyrde in dotterns kompis. Cederschiölds verkar ha hyrt en mer profesionell städare.

En annat intressant konstaterande. Ett gammalt uttalande säger att "Där kvinnor kommer in går makten ur". När SvD skriver om de statssekreterare som begått skattebrott hajade jag till på hur många män som fanns bland dem. I regeringen är 12 ministrar män, 10 är kvinnor. Bland statssekreterarna däremot är 20 män, 11 kvinnor. 45% kvinnor i regeringen, 35% eller ungefär en tredjedel bland statssekreterarna.

Som jag tidigare sagt så är statssekreteraren ofta mer inblandad i formuleringen av politiken än själva ministern, då ministern är upptagen med formalia, möten och opinionsbildning. Kvinnorepresentationen kan därför vara klart intressant att granska.

Inga kommentarer: