2008-01-11

USA bluffade om Hormuz-sundet

De påstådda iranska hoten om att spränga ett amerikanskt krigsfartyg kan vara falska skriver tidningen The Guardian:

"Flera nyhetskällor rapporterade att högre marinofficerare hade medgett att rösten som hotade att spränga sönder de amerikanska krigsfartygen inom några minuter kunde ha kommit från ett annat skepp i regionen, eller t.o.m från land."

I praktiken betyder det att radioanropet lika gärna kunde ha kommit från Irak som Iran och inte nödvändigtvis ens gällde sammma sammanhang. The Guardian fortsätter:

"Pentagot påstår att konfrontationen varade ungefär 20 minuter och tog plats vid Hormuz-sundet där amerikanska skepp var på internationelt vatten. Fem iranska patrullbåtar svärmade runt de tre amerikanska krigsfartygen och kom inom hotfulla 200 meter, vilket fick amerikansk personal att bli ställa sig i beredskap."

Hotfulla 200 meter? Det ska vara några rejält nervösa amerikaner, även om de är kända för att alltid ha fingrarna på avtryckarna. Framförallt finns det ett stort fel: Det finns inga internationella vatten i Hormuz-sundet. Hormuz-sundet har enbart ett område där äganderätten är omstrid mellan Iran och Förenade Arabemiraten och som båda gör anspråk på. Om amerikanska fartyg rör sig där kommer garanterat iranska patrullbåtar dyka upp.

Klicka på bilden för större kopia

Iran har också släppt en video av händelseförloppet. Där får man höra hur den iranska befälhavaren anropar det amerikanska krigsfartyget. Hans röst låter inte det minsta lik den Hollywoodskurkröst som finns med i den amerikanska videon. The Guardian igen:


"Rösten hos den iranska sjöman i filmmaterialet från Teheran låter anorlunda från den djupa och mer hotfulla röst som hotar att spränga krigsfartygen i den amerikanska versionen. Ej heller finns det några tecken på aggressivt beteende från de iranska patrullbåtarna."

Så varifrån kommer rösten? The Guardian:

"Pentagon har sagt att de spelade in filmen och ljudet separat och sedan satte ihop dem - ett tveksamt editerings arbete även innan det blev känt att röstkällan inte med säkerhet kunde länkas till de amerikanska patrullbåtarna.

En post på New York Times nyhetsblog igår från en tidigare marinfofficer med erfarenhet från dessa vatten sa att radiofrekvensen som användes vid Hormuz-sundet regelbundet förorenades av inkräktande tjatter, ungefär som vid amatörradiosändningar: "Min första tanke var att "explodera" kommentaren kanske inte kom från något iranskt fartyg, utan från någon misslyckad person som övervakade händelsen från land."

Det här ska vi nog bara ses som ett utspel gjort för att ge extra stöd till George Bushs Mellanöster-resa där han vill samla stöd för att isolera Iran.


Från dagens Aftonbladet.

Mer nyheter:
  • Aftonbladet skriver om Kenya och förklarar, som jag tidigare, att det inte är frågan om en etnisk konflikt eller ett "stammkrig", utan en demokratisk och ekonomisk.


Uppdaterat 2007-01-13: Nya poster om Hormuz-incidenten och USA:s bluffande hittar ni här och här.

4 kommentarer:

Krigsblogg 2007 sa...

Hej Hampus,

Lite om vad som är internationellt vatten:

Hormuzsundet betraktas som internationellt vatten.

Sundet är 22 nautiska mil brett och Emiraten och Iran kan hävda 12 nautiska mils territorialvatten, vilket innebär att staterna borde ha 11 nautiska mil vardera. Nu bråkar man om huruvida ett antal öar skall räknas in vilket skulle kunna förskjuta gränsen några sjömil hit eller dit.

Nåväl, bara för att sundet är smalare än 12+12 nautiska mil betyder inte detta att det inte skulle kunna finnas internationellt vatten.

Det finns förvisso ingen konvention gällande Hormuzsundet, men i väntan på en sådan (som kanske aldrig kommer till stånd) tillämpar man Montreuxkonventionen (för Bosporen) liksom Öresunds- och Sundakonventionerna i analogi.

Detta betyder att ett c:a 10 nautiska mil brett bälte betraktas som internationellt vatten och ingen har rätt att uppbringa eller förhindra passage av fartyg som inte befinner sig i krig med någon av kustmakterna eller praktiserar sjöröveri eller liknande. (Även mittrännan i Donau betraktas som internationellt vatten trots att denna flod sannerligen inte har ngn bredd på 24 sjömil).

Hampus Eckerman sa...

Hej, "krigsbloggen",

Montreaux-konventionen eller någon liknande har inte skrivits under av Iran även om påtryckningar har skett. Den saknar alltså all legal status och går inte att hänvisa till.

Istället används, som du säger, LOS-konventionen som är direkt erkänd av FN. Den sätter det direkta terriotorialvattnen till 12 sjömil.

Tills en konvention kommer till stånd är det sjölagen som gäller, även om vissa länder försöker hänvisa till Montreaux-konventionen.

Ida D. sa...

Intressant artikel, verkligen.
Känns som videospel...
Och politiken har blivit liksom videospel med människornas liv, samt politikerna spelmissbrukare.

Hampus Eckerman sa...

Det är väl det som är problemet, för många som tror krig är ett TV-spel.