2008-01-03

Historien om Jesus

Historien om Jesus överensstämmer på många sätt med historier från tidigare religioner, som t.ex Buddha, Krishna och Gilgamesh. Teologen Robert Beckford följer historien om Jesus, flera tusen år innan hans födelse.

(tips från Information Clearinghouse)

Vissa delar av bibeln har också lagts till i efterhand, som t.ex när Jesus räddar en kvinna från att bli stenad genom att säga "låt den som är utan synd kasta den första stenen." Den biten har lagts till hundratals år senare. Andra ord har också ändrats i efterhand eller visat sig vara historiskt inkorrekta.

Så fanns Jesus? En italiensk domstol fick bedöma detta. I en process där ateisten Luigi Cascioli menade att prästen Enrico Righi, och hela den italienska kyrkan, bröt mot två lagar om "utnyttjande av populär tro" och immitering av andra fälldes Cascioli för att ha framfört en falsk anklagelse.

Så vad hade domstolen att säga om existensen av Jesus? Den frågan lät man bli att ta ställning till.

1 kommentar:

deep.ed sa...

Mjäee... som teolog och med exegetisk utbildning i koinégrekiskan skulle jag nog inte vara så klar över att den passusen verkligen är hundra år yngre än övriga delar. Visserligen saknas den i Q-källan (som det verkar) men det finns ett antal indicier som även talar för att den kan vara än mer nära än vad Q var.