2008-01-14

Massaker på oskyldig Silfverstrand

Just nu blir Bengt Silfverstrand attackerad av sin socialdemokratiske partikollega Adrian Kaba för att han inte ville bomba serber. Av någon märklig anledning ska det ses som kriminellt att inte vilja bomba människor med utarmat uran. Det påminner mig om Tage Danielssons gamla dikt:

"Lås era dörrar! friden är slut!
Vapenvägrarn har sluppit ut!
Upptrappa kampen mot ickevåldsverkare!
Skaffa poliserna muskelförstärkare!
Tänk om han kommer där, kristen och galen
och vägrar att anfalla folk på Centralen!
Tänk om han gör sig oskyldig till dråp!
Orånar gummor och oblåser skåp!
Tänk om han ickevåldför sig på tjejer!
Sätt'en i buren igen, Lennart Geijer!
Mot en sån där kan man inte va snäll.
Somliga måste man sätta i cell.
Humanitet, i princip, är försvarlig
men denne man är ju samhällsofarlig!
Stoppa den brottsliga galenskapen:
skyldig till oinnehav av vapen!
Sätt honom åter på slangmatsdieten!
Han är en fara för osäkerheten!"

Ännu märkligare är Kabas orsak, han skriver under rubriken "Massakern som Bengt Silfverstrand inte ville intervenera i" om Kosovo-kriget. Men det var ju först efter Natos bombningar som födrivningarna och massakrerna tog fart! I ETC (4/2000) gör Dan Josefsson en ordentlig genomgång över hur den propaganda som stod att läsa i svenska tidningar innan NATO:s anfall under rubriken "Konsten att sälja ett krig":

"Under nästan hela kriget hade Natos stående motivering till att fortsätta bomba varit att man försökte stoppa det pågående folkmordet. Serberna påstods vara i färd med att utplåna det kosovoalbanska folket. Enligt vissa beräkningar skulle 500 000 ha mist livet, men den siffran sänktes snabbt till 100 000. Senare sänkte Nato siffran ytterligare till ”minst 10 000”. Men vid det laget var nyheten om ”folkmordet” så spridd att den togs för självklar världen runt."

När opartiska instanser senare skulle granska utsagorna kom man fram till detta:

"I slutet av november släppte krigsförbrytartribunalen i Haag den första delrapporten från utgrävningarna i Kosovo. Den visade sig bekräfta vad den spanske läkaren berättat. Trots att läkare från 14 länder ägnat fem månader åt att öppna gravar hade man bara hittat 2 108 lik. Man hade fortfarande två tredjedelar av de rapporterade gravarna kvar att undersöka, men eftersom kommissionen av naturliga skäl koncentrerat sig på de platser där man trodde sig kunna hitta flest döda pekade resultatet på att både Nato och FN givit en kraftigt överdriven bild av serbernas framfart i Kosovo."

I slutändan beräknas 10 000 kosovo-albaner ha mist livet vid krigets slut, vilket gör det hela till en lögn att de skulle ha dött i massakrer som NATO-försökte stoppa med sina anfall.

Målningen Kosovo-Jungfrun

Och hur var det då med fördrivningarna? Jo, efter att bombningarna inletts tog de fart. I ett första skede drevs en miljon kosovo-albaner från sitt hem- När de återvände drevs 80% av Kosovos serbiska befolkning bort. Kriget startade alltså den etniska rensning man påstod sig vilja stoppa.

Det här borde Kaba känna till. Och han borde också vara upprörd över NATO:s användande av utarmat uran i sina bomber. Om detta kan jag dock inte läsa någonting. Ännu har inget krig i världen startats för att stoppa en massaker. Däremot har de varit orsaker till att flera massakrer skett.

Bengt Silfverstrands egna svar hittar ni här.

P.S. Vissa menar att användandet av benämningarna Kosovo eller Kosova automatiskt innebär ett ställningstagande för serber eller albaner. Själv har jag bara använt mig av det gängse använda ordet.

6 kommentarer:

michael.di sa...

Wow!

Man slutar aldrig att förvånas i hatet mot USA/Israel. Valet av målning är desutom något du kanske borde berätta om för Ida.

Hampus Eckerman sa...

Wow!

Man slutar aldrig att förvånas över att en del menar att det är hatiskt att inte vilja bomba människor.

Då undrar man vilka ord som ska användas för de som verkligen bombar människor.

Dessutom slutar man aldrig att förvånas över folk som hittar hat mot Israel i en text där landet överhuvudtaget aldrig nämns. Sådana människor måste ju vara totalt enkelspåriga.

Ida kan nog hitta till min sida själv.

Ida D. sa...

Titta! :o)
Tavla heter "Kosovka djevojka", motiv som förklarar avgörande krig mellan serber och osmanerna i Kosovo, den 15-e juni 1389.

Jag besökte platsen flera gånger.
Efter den här kriget, har osmanerna tagit över och stannade på Balkan ca 600 år i Serbien och 800 år i Bosnien.

Michael, :o) jag äger ingen rättighet på tavla :o) Tyvärr! :o)
Tavlan har värde liksom någon av Leonardos målningar (inte Mona Lisa, men någonstans nära).

Hampus Eckerman sa...

Det känns som jag missat något Ida. 1389 + 800 blir ju 2189! Så långt har vi ju inte kommit än?

Menar du inte knappt 500 år för Serbien (1878) och drygt 500 för Kosovo (1918)? Givetvis beroende på vad man menar med självständighet och allt sånt. Och ja, jag erkänner, jag var tvungen att slå upp årtalen. :)

Ida D. sa...

hahahahahah..!
Ja! :o) Meningen var att skriva: till 1600-talet i Serbien och till 1800-talet i Bosnien..!

Bra att du uppmärksamade den grövsta fel som jag någonsin har gjort ..! :o)

Ida D. sa...

"...Menar du inte knappt 500 år för Serbien (1878) och drygt 500 för Kosovo (1918)?..."
Redan på 1600-talet har Serbien fått rätt att vara "belgradsk pashaluk" (självständigt område), men ändå under osmanernas kontroll 200 år till..! Alltså, till 1800-talet.

Eh, inte så stor fel...jag saknade bara ettor inför 600 och 800..!
hahahhaha..!