2008-01-17

Islamisterna är inga kristdemokrater

Häromdagen skrev jag ett kritiskt inlägg gällande Adrian Kaba, idag skriver jag ett positivt. I en post tipsade Kaba om en bra artikel av Ingemar Karlsson, i tidningen Fokus. Karlsson skriver om det sekulariserade Turkiets lagstiftning:

"Den strafflag som Atatürk införde var kopierad från den italienska från 1889 och anpassad till turkiska traditioner, bland annat synen att kvinnans kropp var mannens egendom och att sexuella övergrepp mot kvinnor var ett brott mot familjens heder. Våldtäkt inom äktenskapet ansågs inte vara ett brott, en våldtäktsman gick fri från straff om han gifte sig med sitt offer och på så sätt räddade den drabbade familjens ära. Strafflindring medgavs om offret för ett våldsbrott ertappats i en otrohetsakt. Ogifta kvinnor värderades genomgående lägre än gifta."

Så hur har det då gått när Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) vunnt valet? Partiet är en turkisk och muslimsk motsvarighet till sveriges kristdemokrater. Bara det borde få oss att oroa ioss. Men inte. Karlsson skriver:

"I september 2004 ändrade AKP-regeringen inte mindre än 35 artiklar i strafflagen som undanröjde dessa och en rad andra bestämmelser. Våldtäkt i äktenskapet kriminaliserades, straffsänkning för hedersrelaterade brott ströks, sexuella trakasserier på arbetsplatsen kriminaliserades. Särskilda familjedomstolar har inrättats, arbetslagstiftningen ändrats, nya program har införts för att motverka våld i hemmet och öka kvinnors möjligheter till utbildning. Med dessa lagar kan Turkiet sägas ha tagit första steget in i en postpatriarkal värld.

I motsats till övriga partier har AKP vidare en stor och aktiv kvinno­organisation med 800 000 medlemmar och partiet har infört en kvot på 30 procent kvinnor i de lokala parti­apparaterna. I dag är en dryg tredjedel av partiledningen i Istanbul kvinnor men med betydligt mindre andel på den anatoliska landsbygden i brist på kandidater."

Samtidigt som fler i befolkningen identierat sig som muslimer har användandet av sjal på huvudet minskat. När identiteten inte längre ifrågasätts behöver den inte ständigt bevisas. Användandet av burkan, en mundering som i väst endast används av spökplumpen, har minskat till en tredjedel.

Tack och lov så är de turkiska islamisterna inga kristdemokrater.

Inga kommentarer: