2008-01-13

"Om rollerna vore ombytta..."

Tidigare i April skrev Åke Sandin en tänkvärd krönika om hur USA och Storbritannien skulle reagera om andra länder betedde sig som dem. Krönikan heter "Om rollerna vore ombytta..." och är väl värd att läsa gällande den senaste incidenten med de amerikanska krigsfartygen och de iranska patrullbåtarna. Då handlade det om brittiska sjömän som åkt in på iranskt vatten:

"Antag att Iran hade ockuperat Irland, att iranska marina styrkor patrullerade Engelska kanalen och Irländska sjön på gränsen till brittiskt territorialvatten, att Irans allierade inte uteslöt ett kärnvapenanfall mot England och att iranierna "kidnappat" fem brittiska tjänstemän på Irland. Hur skulle vi då reagera, ifall britterna uppbringade en av de iranska båtarna, som de påstod kränkte brittiskt vatten och under två veckor höll 15 iranska flottister "kidnappade"?"

Hela krönikan finns att läsa här, ni får scrolla ned till den 21:a April. Fler av Åkes krönikor hittar ni här.

Åke Sandin är en av fredsrörelsens främsta representanter

Inga kommentarer: