2008-01-17

Fem borta, fyrahundratfemtiotvåtusenniohundranittiofem kvar...

Israel har valt att tömma två av de de 227 bosättningar de har på palestinsk ockuperad mark. Bosättningarna har varit så små att de inte ens funnits med på Peace Nows sammanställning över "illegala utposter". Totalt har Israel alltså valt att flytta på fem personer av de 453 000 bosättarna som lever på palestinsk mark. Palestinierna lär bli utom sig av lycka.

Så vad har de fem att säga då?

"- Varför slösar ni på er tid? Vi kommer tillbaka!"

Inga kommentarer: