2007-06-22

Utan USA:s krig, färre vanvårdade barn i barnhem

  • * USA har, enligt den amerikaska amén, räddat ett barnhem fullt av svältande barn som levt i exkrement. De har inte gjort någon stor sak över att de själva är orsaken till alla nya barnhem. 650 000 irakier har hittills dött som följd av kriget. Enligt officiella siffror dör kring 100 män om dagen av våld. De barn som inte kan tas om hand av släkt och vänner hamnar på barnhem, ibland som detta, under olidliga förhållanden.

    Utan USA:s krig hade de inte behövt hamna där.

  • USA stärker banden med diktaturen i Turkmenistan. Landets diktator kämpar hårt med Nord-Koreas Kim Jong-Il om titeln som världens mest ego-trippade diktator. Bland annat har han gett sig själv namnet Turkmenbashi, Alla Turkmeners Fader, beställt en gyllene staty av sig själv, döpt om April efter sin mor och Januari efter sig själv.

  • När Hamas intog Fatahs säkerhetskomplex i Gaza hittade de enorma mängder USA-tillverkade vapen, inkluderande 7.400 M-16 maskingevär, granatkastare, 800,000 kulor och 18 USA-tillverkade trupptransporter. De hittade också CIA-rapporter om kollaborationen mellan Fatah, Israel och amerikansk säkerhetstjänst, CIA metoder för att spåra Hamas-celler samt planer på mördande av medlemmar i Hamas och andra organisationer.

Inga kommentarer: