2007-06-17

Regeringen - det är jag, säger Abbas

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har upplöst den palestinska regeringen och låtit arrestera alla parlamentariker som inte håller med honom. Istället har han utnämnt lite slumpartade andra personer till sin egen lilla regering.

Hans rådgivare Nabil Amir säger att "de flesta av ministrarna i den nya palestinska nödregeringen är oberoende teknokrater". Det tyder på två saker:

1) Ministrarna har inte röstats fram och saknar folkligt stöd.

2) De har valts ut uttryckligen för sitt stöd till Abbas personligen, inte för medlemskap i Fatah/PLO.

Orsaken till den andra punkten kan vara flera. Abbas kan vara osäker på sitt stöd inom Fatah och har därför valt personer utifrån. Han kan också försöka verka mer enande genom att inte låta valets förlorare Fatah göra ett direkt övertagande av regeringen . Sist men inte minst kan personerna ha valts ut direkt av USA och Israel.

Valet av Salam Fayyad till premiärminister tycks vara ett sådant val. Den israeliske krigsförbrytaren och förre premiärministern Ariel Sharons talesman sa en gång:

"Allt Fayyad försöker göra är mycket uppskattat och är det rätta att göra."

Den israeliska tidningen Haaretz kallade honom "allas favorit palestinier" och Condolezza Rice mötte honom personligen.

Så vem är det då som USA och Israel vill ha till premiärminster och vilka är hans demokratiska kvalifikationer? Först och främst är Fayyad utbildad vid Texas Universitetet i George Bushs hemstat. Dessutom har han arbetat i de USA-styrda organisationerna IMF och Världsbanken vars uppdrag det är att anpassa länders ekonomier på ett för USA fördelaktigt sätt.

Peter Beaumont i The Observer skriver:

"I förra årets val - det val som Hamas vann - säkrade Fayyads lista endast 2,4% av rösterna. Inte direkt en populär kille att leda ett kollapsande samhälle. Det är inte hans enda problem. Analytiker av den palestinska politiken värderar inte Fayyads brist på demokratiska kvalifikationer enbart på hans svaga resultat i valen.

De berättar att han är i stort okänd för palestinierna [...] Verkligheten är att de enda som faktiskt stödjer Salam Fayyad är europeiska och USA diplomater som länge sjungit lovsånger om honom till alla journalister som varit beredda att lyssna."

Peter Beaufort får också avsluta:

"Så vilken är den riktiga kuppen? Hamas blodiga attack mot de våldsamma gangstrar allierade till Fatah som terroriserat Gaza i ett år? Eller Abbas okonstitutionella drag igår med amerikas uppbacking?"

Inga kommentarer: