2007-06-15

Fatah i USA-styrd revolt mot folket

Nu pågår "inbördeskriget" för fullt i Palestina påstår våra svenska dagstidningar. Det är som vanligt en sanning med modifikation. Fatah har nämligen fått vapen direkt från Israel och representerar alltså ockupationsmakten. Israels tidigare utrikesminister Shlomo Ben-Ami gjorde flera intressanta uttalatanden om Fatah i den amerikanska radiokanalen Democracy Now:
"Arafat betraktade Oslo som en väg, inte nödvändigtvis för att sluta ett avtal,
utan viktigare för honom vid det tillfället, att komma tillbaka till
territorierna [israeliskt ockupationsbejakande uttryck för Gaza och Västbanken]
och kontrollera politiken för den palestinska familjen. Glöm inte att Intifadan,
som Oslo blev ett slut för, startade oberoende av PLO:s ledarskap och han såg
att han tappade kontrollen över palestiniernas öde."

Liksom Hamas togs PLO på sängen när den första intifafan utbröt, men en viktig skillnad fanns. Där Hamas valde att gå med i motståndskampen mot Israel (som tidigare stött Hamas som en motvikt mot PLO) och för första gången förespråka beväpnad kamp av rädsla för att annars bli politiskt irrelevanta valde PLO en annan väg. De, palestinier i utlandet utan direkt kontakt me de som levde under ockupation eller i flyktingläger, valde att kollaborera med fienden.

Ben-Ami fortsätter:

"Hans enda metod tillbaka till territorierna var genom ett avtal med Israel.
Så, genom Oslo, gjorde han enorma eftergifter.

Faktum är, att samtidigt som han förhandlade i Oslo med oss, så förhandlade
en officiell palestinsk delegation med en israeisk delegation i Washington och
den officiella palestinska delegationen frågade alla de rätta sakerna ur
palestinsk synvinkel - självbestämmande, rätten att återvända, slut på
ockupationen, alla nödvändiga argument - medans Arafat i Oslo slöt ett avtal som
inte ens nämnde självbestämmande för palestinierna, inte ens nämnde
nödvändigheten av Israel att stoppa bosättningarna."

PLO förvandlade sig genom detta till Israels polisstyrka för att genomföra en smidigare ockupation, på samma sätt som de vill låta FN göra deras smutsiga jobb Libanon för att skydda ockupationen av Sheebah-farmarna och på samma sätt som Israel nu vill att utländsk trupp ska överta deras ockupation av Gaza.

Som ockupationsmaktens lydmilis kidnappade man 1996 flera Hamasledare och rakade av dem skäggen för att förödmjuka dem. Det är efter år av sådan arrogans och behandling av politiska konkurrenter som man måste se den nuvarande konflikten.

Även Ben-Ami är skeptisk till PLO/Fatahs påstående att de på något sätt skulle representera det palestinska folket:

"Jag tror att det enligt min synvinkel finns en nästan poetisk rättvisa med
Hamas seger.Trots allt, vad är orsaken till denna nostalgi efter Arafat och PLO?
Drev de affärerna för palestinierna på ett rent sätt? Du nämnde korruptionen,
ineffektiviteten. Naturligtvis har Israel bidragit mycket till det palestinska
systemets sönderfall, inga tvivel om det, men deras ledare svek dem. Deras
ledare förådde dem och Hamas seger är rättvisa på många sätt. Så vi kan inte
predika demokrati och säga att de som vann inte accepteras av oss. Antingen
finns det demokrati eller så finns det ingen demokrati."

Och faktum är att Hamas vann stort i Gaza-remsan och fick även en majoritet på Västbanken. Ändå har Fatah/PLO i en öppen revolt mot det palestinska folkets vilja försökt behålla makten över säkerhetsstyrkorna. Detta trots att de är underordnade den Palestinska Myndigheten, i praktiken Hamas. Det är inte Hamas som gjort revolt, det är Fatah/PLO som vägrat acceptera ett valnederlag och försökt hålla makten över flera institutioner. DN:s rapport om att den djupt impopuläre presidenten Mahmoud Abbas nu bildar en egen, icke folkvald, regering är bara ett nytt exempel på detta.

Detta görs med hjälp av vapen och pengar de fått från USA. Enligt SvD skickar nu USA extra pengar för att försäkra sig om att de mest korrupta krafterna ska styra i Västbanken och helst splittra de palestinska områdena. Det är samma USA som enligt det nu avgående FN-sändebudet, Alvaro de Soto, är det största hindret för att nå fred i Mellanöstern. Han citerar en amerikansk myndighetsanställd:

"Jag gillar det här våldet... Det betyder att andra palestinier gör motstånd mot
Hamas."

Aftonbladets Wolfgang Hansson har dock en logisk kommentar om det hela:

"Hamas militära triumf får en viss positiv effekt i Gaza.
Genom att Hamas nu verkar ta full kontroll över alla säkerhetsstyrkor försvinner en tung destabiliserande faktor. De gamla makthavarna Fatah kan inte längre sabotera Hamas styre."

Läs mer i DN och SvD.

Inga kommentarer: