2007-07-12

Judiska terrorister skapade Israel

När man läser om terrorism i tidningarna är användandet tämligen diffust eller som jag läste en gång: Terrorister är vad den stora armen kallar del lilla armen. Således kallar USA den irakiska motståndsrörelsen för terrorister, Serbien kallade kosovoalbanerna för terrorister och Israel kallar hela det palestinska folket för terrorister. En bättre definition är "Terrorism är användandet av våld i skrämsel syfte mot civila för att uppnå politiska mål". Här får vi då två former av terrorism, terrorism utförd av olika stater eller terrorism utförd av fristående organisationer.

Staten Israel har skapats som en symbios mellan de båda. Terrorismen i Israel utförs dels av staten själv när den medvetet attackerar civila palestinier för att försöka få dem att ge upp kampen för ett eget land och dels av olika judiska grupper i landet med eller utan statens stöd. Vad många glömmer är att hela den judiska staten skapades med hjälp av terror.

Yitzhak Shamir, som senare skulle bli Israels premiärminister, var under 40-talet med i terrorganisationen Stern-ligan vilken senare skulle omvandlas till Lehi. Stern-ligan erbjöd sig bl.a att sammarbeta med de tyska nazisterna i att slåss mot britterna i Palestina mot att nazisterna skulle skicka judar som hjälp att befolka det arabiska Palestina.

Yitzhak Shamir

Förrutom genomförandet av otalet terror- och bombdåd, långt fler än vad dagens palestinier genomför och inkluderande sprängandet av polisstationer och attentat mot tåg, så lät Yitzhak Shamir också mörda den brittiske Lord Moyne och FN:s sändebud Folke Bernadotte, som tidigare hjälpt till att rädda 15,000 människor - de flesta judar, från de nazistiska koncentrationslägren. Yehoshua Cohen, som avlossade det dödande skottet mot Folke Bernadotte, skulle senare bli livvakt åt David Ben-Gurion, Israels förste premiärminister.

I Lehis tidning He Khazit beskriver de användandet av terror så här: "Varken judisk moral eller judisk tradition kan upphäva användandet av terror som stridsmetod. Vi är särskilt långt från denna tvekan gällande en fiende vars perverterade moral erkänns av alla".

En annan judisk terroristgrupp var Irgun som bl.a genomförde sprängningen av King David Hotel. Organisationen leddes till början av Ze'ev Jabotinsky som ville att alla judar skulle utvisas från Polen till Palestina, vare sig de ville eller inte. Operation Jabotinsky var senare namnet på Livets Ords operation för att skicka ryska judar till Israel. En av Irguns ledare, Menahem Begin som senare skulle bli Israels premiärminister, beordrade 1952 ett misslyckat mordförsök på den Väst-Tyske kanslern Konrad Adenauer. Irgun och Lehi skulle senare tillsammans genomföra massakern i den arabiska byn Deir Yassin.

Menahem Begin

Sålunda kan vi se hur Israels premiärministrar i stor utsträckning haft en bakgrund som terrorister vilket givetvis varit en av orsakerna till Israels enorma användande av statsterrorism för att uppnå sina politiska mål som går mot det internationella världssamfundet.

I senare bloggposter ska jag ta upp den israeliska statsterrorn, israeliska terrorgrupper och judiska pro-israeliska terrorgrupper utanför Israel.

1 kommentar:

Ida D sa...

VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA PALESTINA-VÄNNER

Muren i Palestina är ANNEX – som betyder sidobyggnad, gjord i samband med ockupation, i syftet att ANNEKTERA marken.

Jag kommer så fort som möjligt att skriva om det på min blogg!

Sprid info vidare..!

”Skyddsstängsel”, ”barriär”, ”tullen”, ”muren” – är termer som borde undvikas så mer ni kan.
Detta är ANNEX!

Mvh / Ida D.