2007-07-08

Israel förstörde 3000-årig arkitektur för att historieförfalska

  • De amerikanska offren för Irak-kriget underskattas med flit av Pentagon. Enligt Pentagon har 3.587 soldater dödats och 26.350 skadats i Irak. Tillsammans blir detta 29.937. Dessa siffror räknar dock inte med soldater som blivit sjuka, t.ex av värmen, eller skadats i olyckor, t.ex såna som orsakats av flykt från attacker. Skulle dessa räknas med skulle offren uppnå 65,287, nära en dubblering. I dessa siffror finns inte med den stora andel soldater i den amerikanska armen som saknar amerikanskt medborgarskap. Detta skulle antagligen medföra en stor ökning av siffrorna, kanske 30 - 50%.


  • Förintelseförnekarna i migrationsverket har beslutat sig för att inget krig råder i Irak och att man däför kan skicka hem flyktingarna att bombarderas och dödas under de fredliga förhållanden som råder. Eftersom det inte är politiskt korrekt håller de tyst om åsikten att jorden är platt, månen en ost och att regeringen vann valet genom att svinga en död katt ovanför huvudet när staände i en vägkorsning.


  • Judiska bosättare har fått 10 gånger så mycket mark som de behöver tilldelat sig, men 30% av deras utökningar byggs ändå på palestinsk mark.


  • Israel lät förstöra 1000-åriga moskeeroch 3000-åriga reliefer i ett försök att utplåna alla spår av de folk som fanns där innan judarna invaderade.


  • Kuba har minskat sitt antal politiska fångar med 13% till 237 personer. Enligt Miami Herald har de ändå mest politiska fångar per capita, vilket ignorerar att Israels andel är 30 till 40 gånger så stor.

Inga kommentarer: