2007-10-03

Världsbanken orsak till protesterna mot Myanmars junta?

DN har en intressant kommentar till demonstrationerna i Myanmar:
"Det kan tyckas ironiskt att de folkliga protesterna utbröt som en följd av att den burmesiska militärjuntan introducerade åtgärder som rekommenderats av Internationella valutafonden, IMF, och Världsbanken."

DN konstaterar att man följde rådet från utländska rådgivare om att hålla inflationen nere och istället använda sig av ekonomisk chockterapi, samma typ av terapi som i Ryssland dödat mest människor sen Stalin. Kort därefter började protesterna.

Inga kommentarer: