2007-10-05

Snart kan Korea-kriget vara slut

DN skriver om hur Korea-kriget snart kan vara slut, ett krig som var fullständigt meningslöst. Korea slogs på de allierades sida under 2:a världskriget, mot Japan. Ändå valde USA och Sovjetunionen att dela upp landet, mot befolkningens vilja, ungefär som när man delade upp Vietnam. I Syd tillsattes diktatorn Syngman Rhee och i norr Kim Il-Sung. Ingen av dem dolde sina planer att ena Korea - under egen ledning. Enligt Bruce Cummings utmärkta bok Koreas Place in the Sun lät Syngman Rhee genomföra flera attacker mot Nord-Korea i ett hopp om att provocera fram krig. 1950 svarade Kim Il-Sung och kriget var ett faktum.

Jag i den kinesiska staden Danang vid gränsen till Nord-Korea

I Nord-Korea genomfördes flera jordbruksreformer, liknande de som USA genomförde i efterkrigstidens Japan, vilket gjorde livet bättre för många Koreaner. I Syd däremot härskade den impopuläre Syngman Rhee likt dagens regim i Burma. Liksom i Vietnam var det både Nord- och Syd-Koreaner som slogs mot hans regim. Skillnaden mot Vietnam är att USA vann, landet förblev delat. Det skulle dröja ända tills 80-talet innan Syd-Koreas ekonomi gick om Nord-Koreas och först i slutet av 80-talet fick Syd-Korea demokrati. Hela det ekonomiska undret i Syd-Korea skedde utan marknadsekonomi utan istället i en form av planekonomi. Staten var delägare i alla storföretag och fördelade själv vilka som skulle få ta hand om vilka näringssektorer.


Nord-Koreanska bönder vid kinesiska gränsen drabbas av nationalism

Idag är Syd-Korea en livskraftig demokrati och Nord-Korea en diktatur i förfall. Många känner dock inte till hur desperat Nord-Korea försöker öppna sig mot omvärlden. I norr, vid gränsen till Kina och Ryssland, har Kasino-städer skapats där rika kineser och ryssar kommer för att spendera sina pengar. Särskilda industriområden med andra liberalare lagar har skapats för utländska investerare. När jag besökte den kinesiska staden Dandong, precis vid gränsen till Nord-Korea, talades det t.o.m om att delar av Nord-Korea skulle avskaffa visum-tvånget för att öka chansen till investeringar och turism.

Både Nord- och Syd-Korea har levt alldeles för länge med osäkerhet och räddslan för krig. Att avsluta det över 50 år gamla kriget måste ge ett stort hopp för framtiden.

Inga kommentarer: