2007-03-21

Talibanerna knarkare?

Bo Pellnäs skriver i SVD om behovet av en ny strategi i Afghanistan. Problemet är att han har en mängd grundläggande fel i sin artikel:


 • "Talibanerna utgörs inte bara av religiösa fanatiker utan är en grupp som styrs av knarkhandelns profitörer, varav de största finns i den pakistanska överklassen."

  Problemet med detta är främst att det inte stämmer. En av de saker som talibanerna gjorde innan USA:s invasion var att i princip stoppa knarkhandeln. Se amerikanska DEA (Drug Enforcement Agency) som konstaterat att produktionen av heroin efter talibanernas fall ökat från 7 ton till 526 ton. Tvärtom är det ju de krigsherrar som idag får stöd från USA och Sverige som är knarkhandelns profitörer.

 • "Vi behöver rekrytera fler som behärskar befolkningens språk, som har insikter i kulturella förhållanden och vars personliga bakgrund inte gör dem omöjliga i området. De behöver kanske inte ens vara svenska medborgare."

  Och hur ska detta göras? Redan idag är nästan alla som talar engelska eller annat utländskt språk på ett eller annat sätt anställd av utländsk militär eller hjälporganisationer. Det är redan i princip den enda arbetsgivaren och framförallt den mest lönsamma. I praktiken finns de inte många fler med den kompetens som Pellnäs söker att hyra.

 • "Det är synd att engelsmännens bekämpande av gerillan i Malaysia så snabbt föll i glömska. Den byggde på att byar efterhand säkrades, gavs förmåga att skydda sig själva och stängde ute alla infiltrationsförsök. Något som USA misslyckades totalt med i Vietnam och nu också i Afghanistan."

  Misslyckades med är nyckelordet. Detta har inte glömts utan material om detta är numera standardläsning i amerikanska krigsskolor och bland generaler. Metoden är heller inte ny, det är samma som spanjorerna försökte med på Kuba, som USA försökt med i Irak, som Israel använder sig av i Palestina. Problemet är att det alienerar lokalbefolkningen och skapar nya finder. Det är därför problemen kvarstår i Afghanistan, Irak och Palestina och USA förlorade i Vietnam. Att britterna lyckades med detta i Borneo beror nog snarare på skilda lokala förhållanden.

 • "Det kräver dock att biståndsföreträdare förstår att militära insatser kan vara en integrerad del i en biståndsoperation och att officerare bejakar att deras egna medel är otillräckliga för att skapa fred i ett område, att de ofta saknar kunskaper och bakgrund för att hantera politiska frågor i en internationell miljö."

  Detta är en av orsakerna till att återuppbyggnaden misslyckats i Irak. USA har ställt krav gällande sammarbete på US Aid och hjälporganisationer behandlas nu som fiender eftersom de ses som en del av den utländska ockupationsmakten istället för fristånde grupper. Därför utsätts de för attacker vilket fått i princip alla fristånde organisationer att dra sig från Irak. Nu vill Pellnäs att samma sak ska ske i Afghanistan.


Summa sumarum, det mesta av det som Pellnäs rekommenderar har redan försökts och misslyckats. Inte är det något omtänkande inte.

Inga kommentarer: