2007-03-27

Svenska Freds krigar vidare

Märklig debattartikel i Aftonbladet av Svenska Freds och Skiljedomsföreningens ordförande Frida Blom. Hon förespråkar att Sverige ska fortsätta att kriga i Afghanistan, visserligen inte längre som USA:s förlängda arm, men ändå som stöd för dess tillsatta marionett-regering.


"Om ISAF fullföljer OEFs militära strategi så vinner insatsen inget folkligt stöd och Karzai-regimens dagar kommer att vara räknade. En sådan utveckling kan Sveriges beslutsfattare inte stillatigande acceptera."

Varför inte? Det finns naturligtvis inget egenvärde i att en marionett-regim finns kvar. Regimen har ändå ingen egen budget och regerar endast med stöd av USA och narkotikalangande krigsherrar. Att stödja den kan givetvis inte tolkas som annat än ett direkt stöd till USA, något Blom vill undvika.

Inga kommentarer: