2007-03-22

BBC och statistiken

Det brittiska BBC har nyligen publicerat en undersökning, gjord i sammarbete med ABC News, gällande var irakierna tycker om ockupationen. Denna undersökning har dock fyra uppenbara problem:


  1. Undersökningen har gjorts med hjälp av ockupationsmakternas mediebolag. För den som sett BBC:s journalister gratulera ockupationsstyrkorna för uträttat värv är deras opartiskhet klart ifrågasatt.

  2. De områdena där folk har det värst är också de med sämst säkerhetsläge vilket innebär att det inte gått att hämta statistik därifrån.

  3. Enligt tidskriften The Lancet har över 600 000 irakier dött sen krigets början. Vi kan utgå från att majoriteten av dessa hade föredragit att vara vid liv. Av uppenbara skäl finns de inte representerade i någon undersökning.

  4. Av Iraks 27 miljoner invånare lever 4 miljoner på flykt, två miljoner i utlandet, lika manga lever fördrivna inom hemlandet. Dessa har inte kunnat nås för undersökningen.Se nedan BBC:s undersökning som den publicerats, respektive modifierat så att de som tvingats fly från sina hem (14,6 %) eller dött (2,2 %) är negativa inför livet idag. Procenttalen kan se lite underliga ut efter avrundningar både i orginal undersökningen och modifieringarna:

Hur anser du att ditt liv är i dessa dagar?

Bra        39% (omodifierat)    32% (modifierat)
Dåligt    60% (omodifierat)   70% (modifierat)

Jämfört med tiden innan kriget 2003, är ditt liv bättre eller sämre?

Bättre     43% (omodifierat)   36% (modifierat)
Samma    22% (omodifierat)   18% (modifierat)
Sämre     36% (omodifierat)   42% (modifierat)

Hur anser du att det går för Irak just nu?

Bra        35% (omodifierat)   29% (modifierat)
Dåligt    66% (omodifierat)   77% (modifierat)

Hur anser du att det går för Irak jämfört med innan kriget våren 2003?

Bättre    38% (omodifierat)   32% (modifierat)
Samma   12% (omodifierat)   10% (modifierat)
Sämre    50% (omodifierat)   58% (modifierat)


Här blir det uppenbart att en majoritet av irakierna anser att det blivit sämre i Irak efter den anglosaxiska invasionen. Lägg till att 49% anser att säkerheten blir sämmre där ockupationsstyrkorna finns, att 60% anser att USA kontrollerar nationalförsamlingen, 78% är motståndare till ockupationsstyrkorna och att majoriteten stödjer attacker mot dem samt att USA ses som största enskilda anledning till våldet i Irak.

Och detta som sagt i en undersökning gjord av ockupationsmaktens nyhetsmedier i de säkrare områdena och där de mest negativa inte kunnat komma till tals.

Inga kommentarer: