2007-03-27

Hur dör irakierna?

I tidningarna får man lätt en bild av ett Irak där blodtörstiga Irakier gör allt de kan för att slakta varandra, medans anglosaxiska soldater står vid sidan och sakta skakar på huvudet åt de tragedier som utspelar sig, maktlösa att kunna rädda någon. I själva verket har vi egentligen ingen aning om hur majoriteten av irakierna dör.

Enligt tidningen The Lancets senaste undersökning, som fått stöd från brittiska regeringens rådgivare, har ca. 655 000 fler irakier dött med kriget som en direkt orsak. USA:s regering räknar med att ha dödat 55 000 motståndsmän, medans de civila dödsoffren som rapporterats i tidningarna är 66 000, enligt Iraq Bodycount.

655 000 - 55 000 - 66 000 = 529 000

Det betyder att vi fortfarande inte har en aning om hur 529 000 irakier dött, eller närmare 80% av alla dödsfall! Av dessa kan vi utgå från att visa dött av svält, undernäring och sjukdomar, alla orsakade av att USA bombat sönder sjukhus, el- och vattenreningsverk. Under sanktionerna mot Irak dödade detta närmare 800 000 barn, och det är troligt att barn fortfarande dör. Enligt ny statistik är närmare 4.5 miljoner av barnen i Irak undernärda.

Frågan är dock om detta räcker. Hur många dör av USA:s fortsatta bombanfall? En strategi, som också användes i Vietnam, är att nattetid bomba utan direkta mål ihop om att motståndsmännen inte ska våga förflytta sig om nätterna. Hur många dör av detta? Det vi inte. Vi vet heller inte hur många som dör när fel mål pekas ut, men vi vet alla hur många misstag som pekades ut i början av kriget när journalister fortfarande vågade vara på plats. I det första Gulf-kriget missade en stor majoritet av bomberna sina mål, det finns all anledning att tro att de fortfarande gör det. Vi vet inte heller om splitterbomber och minor placerats ut eller vilka effekter det kan få.

I grund och botten vet vi inte hur irakierna dör. Vi vet att ett inbördeskrig tycks pågå, men vi vet också att detta endast verkar stå för max 20% av dödsfallen och då räknar vi också med de fall då tidningarna rapporterat om civila som dödats av amerikanska soldater!

Så hur dör irakierna?

Inga kommentarer: