2007-03-23

Afghanistans knarkhandel

Uppdatering till min tidigare blog om Bo Pellnäs påstående att talibanerna låg bakom knarkhandeln i Afghanistan. Enligt tidskriften Time, 19/3-07, så har USA:s chefsmarionett i dess Afghanistan regering, Hamed Karzai, gett order om att all sprejning av opiumfält ska upphöra för att inte alienera lokalbefolkningen och för att få fortsatt stöd från krigsherrarna. Detta skulle knappast ha gjorts om det, som Bo Pellnäs påstår, var talibanerna som låg bakom större delen av knarkhandeln.


P.S. Karzai i arabiska har nu samma betydelse som Quisling i svenskan.

Inga kommentarer: