2008-01-16

Liberal censur 2

Nu skriver också Per Wirtén i Expressen, under rubriken "Statens censurråd", om hur statens kulturråd vill dra in alla bidrag för tidskriften Mana:

"Det är när ärendet några dagar senare (9/11) hamnar i Kulturrådets styrelse som det blir obehagligt. Normalt går styrelsen på referensgruppernas sakkunniga rekommendationer. Inget snack. Pang med klubban. Men nu hände nåt. På mötet gavs bara information, men fyra ledamöter gick i gång på Demirbag Stens summariska reservation och gjorde en unik protokollförd invändning mot referensgruppens förslag om pengar till Mana: en anklagelseakt mot Mana präglad av statens allra kallaste maktambitioner. Tidskriften är antidemokratisk, antisemitisk, intolerant och representerar ”en förvrängd tolkning av verkligheten”, skriver de. Läs orden en gång till: ”en förvrängd tolkning av verkligheten”. Det är Stalin."

Om hur Mana blivit falskt anklagad för "antisemitism", "rasism" och "kvinnoförnedring", allt för att tysta politiska motståndare, har jag skrivit här.

Inga kommentarer: