2008-01-20

Henrik Bachner, citatfusk och fejkad forskning

Kristoffer Ejnermark berättar om hur Henrik Bachner använder sig av citatfusk för att få tidningen Mana att verka antisemitisk. När Joacim Blomquist i tidningen skriver:

"Här i Sverige dränktes vi istället under förra veckans största geopolitiska klavertramp av en parodisk pressfrihetsdebatt om några pennteckningar. Man kan undra ifall Mahmoud Ahmadinejad, Irans president med sinne för långsökta konspirationsteorier inte i själva verket har rätt. Det var Israel som påverkade Lars Vilks att göra rondellhundarna, för på det här viset kommer landets folkrättskränkning bort från löpsedlar och nyhetssändningar."

...så lyder Bachners version:

"I samband med debatten om Lars Vilks bild av Muhammed som rondellhund meddelade Irans antisemitiske president Ahmadinejad att det var "sionister" som låg bakom publiceringen av teckningen. Också detta var en tankegång som attraherade Mana. I en kommentar den 18/9 2007 undrade redaktionssekreteraren Joacim Blomqvist om inte Ahmadinjead "i själva verket har rätt". Israel hade just bombat ett mål i Syrien, påminde Blomqvist och förklarade: "Det var Israel som påverkade Lars Vilks att göra rondellhundarna, för att på det här viset kommer landets folkrättskränkning bort från löpsedlar och nyhetssändningar.""

Den kritiska meningen om Ahmadinejad har helt fallit bort i Bachners version eftersom den inte skulle stämma in med den version han försöker måla upp. I själva verket kritiserar ju Blomquist den typen av tänkande som konspiratoriskt, men skriver ironiskt att rondellshunddebatten var det bästa som kunnat hända för att dölja Israels folkrättskränkningar.

Antisemitiska flickor!

Tyvärr är denna typ av citatfusk standard för Bachners skrivmetoder och är orsaken till att hans opinonsundersökningar sågas, ifrågasätts och skrattas ut.

Låt mig ge några exempel:
  • Bachner försöker tillskriva skribenten Ulrika Kärnborg antisemitiska åsikter vilket får DN:s Maciej Zaremba att skriva: "Det är en helt ogrundad tillvitelse. Det finns i Ulrika Kärnborgs artikel ingen antydan om judiska komplotter. Det är som om Henrik Bachner, likt en paleontolog som ritar en dinosaurie utifrån ett lårben, återskapat en hel tankekedja ur sju lösryckta ord."


  • Donald Boström anklagas för att "ha misstänkliggjort tre svenska journalister endast på grundval att de var judar." I själva verket säger Boström: "En av de bästa journalisterna över huvud taget i den här konflikten är Cordelia Edvardson, Svenska Dagbladet, som har judisk bakgrund.".

  • Stefan Hjertén påstås "passionerat ha försvarat Faurissons 'teorier' om Förintelsen som en 'sionistisk' bluff". I själva verket ansåg han att yttrandefrihet också gällde Faurisson och att mannen inte skulle misshandlas eller mordhotas. Samma som gäller Hirsi Ali eller Salman Rushdie alltså. Hela Hjerténs text finns här.
Antagligen bara en potentiell antisemit...

Herman Lindqvist skrev en gång om det bemötande som Israels kritiker får:

"Under min egen drygt trettioåriga erfarenhet av konflikten har jag gång på gång fått uppleva hur nästan alla svenska journalister, politiker och vanliga turister som kommer för att studera problemen från bägge sidor mycket snart chockeras av den israeliska arrogansen och rasismen mot araberna. Få vågar eller orkar skriva detta då de kommer hem, för de som gör det blir omedelbart giftbesprutade av mäktiga och inflytelserika pro-israeliska lobbygrupper. Då är det bekvämare att tiga."

Henrik Bachner är just en av "giftbesprutarna", en person som genast använder antisemitvapnet för att försöka tysta all kritik mot staten Israel. Det har han kvar sen sin tid som ledamot i Solidaritetskommittén för Israel, sedmera Svensk Israel-Information. För att försöka bevisa hur spridd antisemitismen är så är ingen forskning för dålig:

"Henrik Bachner pekar på den studie som EU:s centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, EUMC, lät ta fram 2003. Rapporten publicerades aldrig eftersom den sades ha stora vetenskapliga brister. Henrik Bachner är säker på att den verkliga förklaringen snarare var de kontroversiella resultaten."

Mera konspirationsteorier alltså. Eller som Jan Guillou uttryckte det:

"Bachner har som huvudsyssla i livet att leta antisemitism och han kan finna den överallt. Om han så letade antisemitism bland pingvinerna i Antarktis skulle han finna vad han önskade, klara bevis. Fast pingvinerna sannolikt skulle tillhöra samma lömska variant som kolumnisterna i Aftonbladet, sådana som inte ärligt avslöjar sig själva."

Bachner vill också stämpla all kritik av Gamla Testamentet som antisemitisk vilket fick Ordfronts chefredaktör Johan Berggren att skriva:

"Eva Mobergs kritik av Gamla testamentet (nr 1-2, 2000) gör henne knappast till en galen, konspiratorisk antisemit, lika lite som Lena Anderssons kritik av Nya testamentet (nr 10, 2005) innebär att Ordfront hyser en antikristen
konspiration.
Även om det är känsligt att kritisera urkunder som hålls heliga av vissa, kan man inte för den skull låta bli att göra det i en
demokratisk offentlighet.
"

Just rätten att kritisera religioner är ju en av de punkter som nästan dagligen framförs på tidingarnas debattsidor. Intressant att Bachner motsätter sig den.

Antisemiter - allihopa!

Levande Historia har kallat antisemitismen för "Den gränslösa konspirationsteorin". Uppenbart är att Bachner ser antisemitiska konspirationer vart han än vänder sig. Det värsta är dock att den största antisemiten av dem alla är Bachner själv! I Judisk Krönika Nr. 2-3 från 1988 skriver han att:

"I Frankrike och USA har judarna uppnått en position där de blir omöjliga att förbigå. Naturligtvis förklaras detta till viss del av deras stora antal, men mycket beror också på att de har agerat på ett sätt som gjort det mycket svråt för de makthavande att negligera judiska intressen. De har blivit ett permanent inslag i dessa länders politiska och kulturella liv. De judiska minoriteterna gör sig där inte endats märkbara när de attackeras. En liknande utveckling måste till i Sverige."

Utan tvekan kan detta bara tolkas som ren antisemitism, en text som skulle kunnat hämtas från Der Stürmer eller Sions Vises Protokoll. Men det är Bachner som menar att situationen var sådan i Frankrike 1988. Och det är Bachner som ville ha det så i Sverige.

Jag tror det är bäst att återigen citera Judar för Israelisk Palestinsk Fred om antisemitismen:
"Påståenden och anklagelsen om att tidskriften Mana skulle vara antisemitisk Är absurda och grundlösa. Trivialiseringen av begreppet antisemitism genom att kritiken mot Israel likställs med kritik av judar kan bidra till att kampen mot antisemitism, liksom kampen mot all form av rasism, försvagas."

Något att tänka på för de som verkligen vill bekämpa antisemitism och inte bara fungera som Israels PR-agenter.

Tidigare artiklar om detta här, här, här, här och här.

Uppdaterat 2007-01-22: En längre text om detta som bemöter en knäppgök som försökt bemöta detta finns här.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, Herre Gud, sa ateisten!

Men bäst är Guillous kommentar!

skurt sa...

jag delar signaturen lokes och hampus bedömning att blomqvist ironiserade över svenskt medias val av fokus vid tidpunkten (rodellhundsdebatt i stället för usa:s vapenskrammel mot syrien) men håller med anders svensson i sin blogg om att ironi i skrift inte får vara för subtil om den ska gå hem.tydligen.

efter att ha gått igenom det mesta av bachners citat och jämfört med originalartiklarna måste jag precis som hampus,svensson,och loke säga att kopplingen mana-antisemitism som bachner söker styrka inte innehåller några egentliga bevis.iofs har jag svårt att tro att ens bachner här skulle vilja ta orden bevis i sin mun.snarare handlar det om att sätta ihop en indiciekedja.vi måste alltså först köpa retoriken att de tydligt eller potentiellt antisionistiska alternativt antiisraeliska åsikter och föreställningar som manas krönikörer hyser eller kan misstänkas hysa måste vara liktydigt med antisemitism.delar man inte denna "naturliga koppling" faller bachners artikel ihop som ett korthus.

att antisemiter använder kritik mot israel för att komma åt judarna som folkgrupp är ett påstående jag köper,men det är i sig inte bevis för att krönikörerna på mana måste av naturen göra detsamma.än mindre att detta är redaktionens policy.först måste några tydligt antisemitiska föreställningar om judarna som grupp kopplas till krönikörerna.när detta gjorts finns bättre grund att stå på när man framför ett påstående om att kritik mot israel av artikelförfattaren i publikationen även är avsett att uttrycka fientlighet mot judar överlag.det bör alltså inte anses bevisat att det hos x till korvsmackande naturligt medföljer cocacolasörplande när man aldrig sett x dricka cocacola.y kanske alltid dricker coca-cola till korven men x kanske skulle anse att coca-cola är ett massmördarskitföretag och vägra röra drycken.

det finns ett aber och det är en äldre publicering av israel shamir-då inte lika uppmärksammad och belyst i sverige.fast den artikel av shamir bachner refererar till innehåller egentligen endast ett personligt tillmäle mot eli wiesel.detta tillmäle är kränkande just gentemot wiesel-det säger ingenting om judisk karaktär i övrigt.för det måste man gå till andra artiklar shamir skrivit men dessa har mig veterligt inte publicerats i mana.var så säker att bachner då riktat in sig på dessa i stället.

Hampus Eckerman sa...

Jo, ironi är svårt i text. Själv talar jag ofta i närradio (varje vecka) och även där är det många som missar ironi, trots att de ändå får bättre ledning via tonfall och skratt. På den gamla goda tiden brukade man i text sätta ut ironiparantheser för att markera ironi. T.ex:

(. Bachner är min husgud, ungefär som Pol Pot. .)

Mana publicerar inte längre artiklar av Israel Shamir efter att att Expo skrivit om honom.

skurt sa...

jag tycker att bachner vid det här laget klätts av ganska rejält av dig,kristoffer ejnemark och anders svensson.så det här kanske är lite overkill men jag skulle vilja peka på några fler exempel som bachner i artikeln använder:

bachner tar upp påståenden i mana från 2007-04-10 att israel utnyttjar européers skamkänslor för förintelsen.och att israel gör detta även för ekonomiska ändamål.

värt att betona är att mana skriver israel-inte judarna.återigen kan man ju tycka att bachner först borde bevisa att mana menar judarna när tidningen skriver israel.självklart gör han inte det.han behöver ju inte.i hans värld är det redan bevisat och allmänt accepterat.så när mana i artikeln skriver"alla konsekutiva israeliska regeringar","Israels styrande regeringar", "Israels ledare","Israelsregering","israels ledare" igen så är det ju klart som korvspad att det menas "judarna" (obs!djup ironi!).

tillbaka till verkligheten:det framgår ganska tydligt att krönikören på mana riktar in sin kritik på israeliska ledare genom historien.knappast något bevis för judar överlag.finns ganska knapert med indicier på att det här ens avses israeliska judar överlag.utan med israel avses israeliska ledare.

bachner frågar sig angående rubriksättningen "hata israel":

"Skulle en svensk publikation trycka artiklar som uppmanade läsarna att "Hata Palestina""

en rubriksättning med sådana uppmaningar kan naturligtvis diskuteras men är det lika självklart att hat mot israel av naturen menas hat mot judar som folkgrupp?borde inte inte detta utrönas först?i artikeln finns ju ingenting att hämta som antyder hat mot judarna.kontexten som rubriken befinner sig i borde hjälpa oss bedöma den.artikeln avhandlar en europeisk opinionsundersökning om vilket land som utgör det största hotet mot världsfreden där israel kommer före iran såväl som nordkorea.har bachner förhört sig om att rubriksättningen inte är en tolkning av opinionsundersökningens redovisning av europeiska attityder till staten israel?

det kanske låter småaktigt och må vara av underordnad betydelse men om man som bachner tycks hävda att en uppmaning finnes att hata israel bör man inte för balansens skull notera att utropstecken saknas i rubriken?

något som bachner borde ha märkt i blomqvist artikel är att där uppmärksammas en man som inte bara tycks hata ett palestina utan palestinierna:den tidigare israeliske ambassadören i sverige;zvi mazel.

bachner skriver vidare:"Tidskriften applåderade också den antijudiska kampanj som iscensattes av den tyske FDP-politikern Jürgen Mölleman under valrörelsen 2002, en skandal som tvingade Möllemann att avgå (nr 3/2002)."

för detta påstående kanske bachner borde ta upp om mana verkligen tolkar kampanjen såsom bachner gör.mana skriver:


"Jürgen Möllemann, vice ordförande i tyska FDP (motsvarande svenska folkpartiet) var dumdristig nog att jämföra Israels brott med nazisternas. En inte så okontroversiell jämförelse gjord av en tysk i nazimens ursprungsland. Möllemann grillades
som en ordentlig tysk bratwurst i Tysklands medier och hans politiska karriär (och FDP: s valprognos) såg länge mycket dystra ut."

mana varken applåderar eller ens nämner någon kampanj möllemann ska ha iscensatt.bachners argumentationsteknik är här rent ohederlig.mana tar upp uttalanden möllemann ska ha gjort om israel.återigen måste vi alltså ta det för naturligt att hård kritik av israel är liktydigt med antijudiska föreställningar.samt förledas att tro att detta är vad mana applåderar.

Hampus Eckerman sa...

Tack för en bra kompletterande genomgång Skurt. Jag skulle väl egentligen velat ta upp de delarna själv, men det skulle blivit så lång text då (och sen läggdags=.

Bra att du gjorde det istället!