2008-01-21

Rättshaveristisk citatfuskare vill kasta flugskit på mig

Igår skrev jag ett längre inlägg över hur israelvännen Henrik Bachner använder sig av citatfusk för att kunna anklaga andra för antisemitism. Det fick i sin tur en annan Israelvän vid namn Jonathan Leman, eller Göken Jonte som han själv vill kalla sig (Gök är onekligen ett passande tillmäte), att få frispel!

Det här är vad han inte skrev om i sitt inlägg:
  • Att de judiska bosättarna på palestinsk mark ökat med 5 % förra året.

  • Att israel kontrollerar 38% av den palestinska marken på Västbanken.

  • Att Israels behandling av palestinierna i allt väsentligt är densamma som Sydafrikas behandling av de svarta.
Nej, Israels politik skulle det inte talas om, här handlade det om att predika mot antisemitismen som varje människa i hela världen tycktes lida av. "Göken" började med att anklaga mig för att "inte kunna handskas med källor". Intressant nog använder han en fullständigt avskyvärd hantering av källor själv för detta, nästan lika usel som Bachners egen.

Göken Jonathan försöker dra en vals för mig

Bl.a skriver han om en text i tidningen Mana av Joacim Blomqvist:

"När det gäller citatet stämmer det att Blomquist visar att han är kritisk till hmadinejad genom att säga att han har ”sinne för långsökta konspirationsteorier”. Men det är inte tydligt att Blomquist är ironisk i fallet Vilks. Det kan ju vara så att den iranske presidenten denna gång faktiskt har rätt. Så tolkade iaf jag citatet i fråga."


Men Joacim Blomqvist själv skriver ju:

"Jag rekommenderar varmt att Henrik Bachner läser hela min text, men inte som fan läser Bibeln. Jag har aldrig försvarat Ahmadinjead utan tvärtom angriper
jag honom i texten som citeras men de orden har påpassligt nog fallit bort. I min ironiska avslutning på ovan nämnda text står det; "Man kan undra ifall Mahmoud Ahmadinjead, Irans president med sinne för långsökta konspirationsteorier inte i själva verket har rätt. Det var Israel som påverkade Lars Vilks att göra rondellhundarna, för på det här viset kommer landets folkrättskränkning bort från löpsedlar och nyhetssändningar", dvs jag gillar varken konspirationsteorier eller Irans president. Något man tydligt förstår om man läser hela texten. Kommentaren handlar om bombningen av Syrien och inte om Ahmadinjead eller Lars Vilks rondellhundar."


Som ni ser ovan så är helt enkelt Jonathan genuint usel på att förstå ironi. Nu vet han i alla fall vad Blomqvist menade.
Jonathan försöker hitta fler sätt att bevisa att Mana-redaktionen skulle vara antisemitisk genom att komma med en mängd citat där de är kritiska mot Israel. Det är ju bara rena dumheterna, ingen har ju sagt annat än att de är israelikritiska.
Sedan kommer han till sitt trumfkort:

""Nobelprisförfattaren Alexander Solsjenitsyn som skrev om Gulag, hävdade att den ursprungliga ryska arkipelagen var utarbetad och administrerad av judar. Hans påstående blev kritiserat och förnekat av judiska organisationer. Det finns emellertid ingen tvekan om vem som skapade Palestinas Gulag."

030129

Underförstått i det sista citatet är att de judiska organisationerna inte har någon trovärdighet och att det de facto var judarna som låg bakom Gulag, precis som alla andra hemskheter i Världen enligt författaren som kallar sig Israel Shamir som Mana gav utrymme till. "

Nå, detta är en gammal artikel av Shamir som inte längre får publicera sig i Mana. Är den antisemitiskt? Nej, inte enligt den israeliska nyhetstjänsten Ynetnews som under rubriken "Stalins judar" skriver:

"Och vi, judarna? En israelisk student går ut högskolan utan att någonsin få höra namnet "Genrikh Yagoda", den största judiska mördaren under 1900-talet, GPU:s ställföreträdande kommendant och grundaren och kommendanten för NKVD. Yagoda implementerade flitigt Stalins kollektivordrar och är ansvarig för minst 10 miljoner människors död. Hans judiska assistenter etablerade och underhöll Gulag-systemet."


Så det är uppenbarligen endast israeliska tidningar som får skriva om detta. Detta är uppenbarligen en punkt då i alla fall Jonathan inte har särskilt stor trovärdighet. Här måste jag dock distansera mig. Den israeliska Ynetnews tycks försöka påstå att någon sorts kollektivskuld skulle finnas för alla judar enbart för att några av Stalins värsta medhjälpare skulle ha varit det. Det är givetvis rena dumheterna och som tur är skrevs aldrig något sådant i Mana.


Typisk antisemit!


Efter att ha fått uttryckligt fel på två punkter fortsätter Jonathan raskt med att tramsa vidare om nästa. För att visa hur ondskefullt antisemitiska Ordfront är för att de kritiserar Gamla Testamentet hänvisar han till ett nyhetsbrev från SKMA, kända för en sämre citatteknik än Henrik Bachner. Som Jan Guillou beskriver dem:

"Aftonbladets kulturchef har just antisemitstämplats i den andra kvällstidningen av den anledningen. Emellertid handlar den svenska diskussionen om antisemitism alltid om något annat. Svenska kommittén mot antisemitism och liknande politiska grupper har nämligen utvecklat en egen pseudovetenskap där de kan finna antisemitism där ingen annan finner den. Minst fyra av Aftonbladets kolumnister ingår i detta sortiment av antisemiter som antingen förnekar sin uppfattning, är omedvetna om den eller i vart fall inpiskade nog att dölja sina böjelser genom att, fräckt nog, inte uttrycka sig antisemitiskt.

Detta andra som diskussionen döljer är naturligtvis Israels ockupationspolitik. När debatten om Hillersberg rasade som hetast i morgonpressen attackerade Israels krigsmakt palestinska getton med artilleri och flygbeskjutning. Värst drabbades Gaza, där närmare en miljon människor hålls inspärrade tätt sammanpackade men där trettio procent av området är upplåtet åt något tusental israeliska kolonister som måste ”skyddas” från de palestinska infödingarna.

Detta är inte lätt att försvara. Skillnaden mellan Israel och apartheidstaten Sydafrika är att Israel avrättar fler människor och håller fler inspärrade eller i militärt omringade gettobildningar. Därför blir frågan om antisemitism så angelägen för Israels försvarare."

Givetvis kan organisationen inte hitta ett enda citat som skulle göra Ordfront till antisemitisk, istället skriver man in egna ord för att texten ska verka mer illasinnad.


"Den judiska bibelns Gud var en "psykotisk mördare", rasist och "fullblodsnazist". Han kunde ha varit "läromästare" åt Hitler."

Men det står ju aldrig "den judiska bibelns Gud"! Det är något som SKMA bara hittat på. Det gäller att klippa och klistra, ta lösryckta ord, lägga in andra och försöka tejpa ihop dem till en Goebbels-bild. Jonathan ser Hitler i Rorshack-testet. Vi andra ser en illa utspilld bläckfläck som han försökt svärta ned Ordfront med.Kristna är antisemiter, vi vet nog!


Jonathan går dock oförvätet vidare med sina lösryckta citat och sin historieförfalskning. Nästa offer är Stefan Hjertén. Henrik Bachner anklagade Hjertén för att "passionerat ha försvarat Faurissons 'teorier' om Förintelsen som en 'sionistisk' bluff". För att bevisa detta citerar Jonathan Hjertén:

"Hjertén inte bara förklarade Faurissons påståenden som icke-antisemitiska, han menade själv att han genom Faurisson insett att gaskamrarna var besvärliga ur källsynpunkt".

Jonathan tycks ha lite olika definitioner mot "passionerat försvar" än vi andra. Och var skulle Hjertén sagt något om att den nazistiska förintelsen skulle vara en bluff? Givetvis citerar han inte alls de skäl som Hjertén framhåller:

"Den franske historikern Georges Wellers förklarar det på följande vis i en bok — Les chambres a gaz ont existe — som han gav ut förra året som polemik mot Faurisson:Hitler, Göring, Heydrich och Eichmann ville från 1942 utrota alla judar i underlydande länder. Men de insåg vilken opinion de kunde få mot sig både i Tyskland och utanför. De ville inte heller schavottera inför eftervärlden. Därför beslöt de att genomföra allt i hemlighet. Principbeslutet skrevs aldrig ned. Alla order utfärdades i chiffer under oskyldiga rubriker. Inga listor över de avrättade i gaskamrarna fick föras. När nederlaget närmade sig, mest påtagligt österifrån genom Röda armen, beslöt den högsta ledningen att utplåna gaskamrarna. 1944 -45 sprängdes alla fungerande gaskamrar. Därför - skriver Wellers - är källäget svårt. Brottet avslöjades i full utsträckning först under processen i Nürnberg. I dag är frågan ännu svårare genom att de som bekände eller vittnade i Nürnberg i stor utsträckning avrättades eller tog livet av sig."

Vad i denna beskrivning är fel? Vad är det som Jonathan finner så ondsint i att Hjertén menar gaskamrarna är svåra ur källsynpunkt eftersom de systematiskt förstörts och inga listor över avrättade tilläts göras? Det är väl inte direkt något nytt att nazisterna försökte förstöra alla bevis kring gasningarna? Att använda lösryckta citat tycks vara en specialitet för alla som rör sig kring Bachner. Inte ett påstående går att hitta om att Hjertén skulle ha sagt att den nazistiska förintelsen vore en bluff. Hela Hjerténs text finns här.

Äckliga, avskyvärda antisemiter!


När det gäller Donald Boström börjar Jonathan flumma runt. Bachner framförde en tydlig lögn om att Boström skulle "ha misstänkliggjort tre svenska journalister endast på grundval att de var judar". I själva verket berömde Boström en av de tre journalisterna för Sveriges bästa mellanösterrapportering. De andra två kommenterade han inte. För att bevisa detta citerar Jonathan Nathan Shachar, vars far var ordförande i Samfundet Sverige-Israel. Shachar skriver dock inte ett dugg om det citatfusk som Bachner begick. Det är ohederligt av Jonathan att ignorera grundproblemet. Att Bachner ljög om Boström.

Enligt Bachner är Ulrika Kärnborg en hemskt taskig typ som teoretiserar om "sionistiska sammansvärjningar" när hon skriver:

"Efter att pliktskyldigast, med överväldigande stöd från världsopinionen, och märk väl: resultatlöst, ha jagat Usama bin Ladin i Afghanistan, kunde man så återgå till den ursprungliga planen, att störta Saddam Hussein för att på så vis eliminera åtminstone en av Ariel Sharons fiender.""

Det var ju blott ett mycket logiskt inlägg om att Israel var en av orsakerna till USA:s invasion av Irak. Ariel Sharon har ju uttryckt sin glädje över Irak-kriget flera gånger och också hjälpt till att försöka ge underlag för att starta kriget. Jag tror ingen idag säger emot detta och det kan knappas räknas som en konspirationsteori. Bara för knappt två veckor sedan sa gav ju en av Israels över-rabbiner följande besked till George Bush vid hans besök i Israel:


"Jag vill tacka dig för att du stödjer Israel och för att du för ett krig mot Irak."

Zarembas kritik passar bra också på Jonathan, att han "likt en paleontolog som ritar en dinosaurie utifrån ett lårben, återskapat en hel tankekedja ur sju lösryckta ord".


Alla vet att den usle Jimmy Carter är antisemit!


Att dessa anklagelser bygger på den israeliska idétraditionen att anklaga alla kritiker för antisemiter är knappast en sensation, annat än för dem som förespråkar staten Israels rätt att kränka alla FN:s lagar om mänskliga rättigheter och att uppföra en direkt rasistisk apartheidstat och hyser ett utrotningsinriktat hat mot alla Israels fiender.

Givetvis tycker jag inte det ovan, men det är den typ av ordval och resonemang som Jonathan trivs med (läs själva hans inlägg). Och det säger en hel del om hans sätt att argumentera.

EMCA publicerade en rapport som stod för dålig forskning. Bra tycker Jonathan. Frågan är om Jonathan står för Bachners teori om att det var en konspiration som låg bakom att rapporten inte publicerades. SvD skriver om rapporten:

"EUMC:s rapport som Bachner nämner i sin artikel övertygar inte heller. Exempelvis finns i avsnittet om Sverige ett försåtligt resonemang som går ut på att antalet antisemitiska attacker är högre i Malmö än i andra svenska städer. Några statistiska belägg framförs inte, men orsaken uppges vara att Malmö har en högre andel muslimer bland sin befolkning än andra städer. Författarna anser sig nämligen ha "indikationer" på att muslimer är mer antisemitiska än andra befolkningsgrupper. På detta resonemang följer en uppräkning av antisemitiska incidenter i Malmö - jag får det till sex fall av vandalisering av judiska platser. Genom att först hävda att muslimer är antisemiter mer än andra och sedan redovisa antisemitiska incidenter, försöker man uppenbarligen skapa en koppling mellan muslimerna och incidenterna. Men så vitt jag vet har ingen gripits för vandaliseringen, som alltså mycket väl helt eller delvis kan ha utförts av ickemuslimer.

Det noteras i rapporten att en grupp "unga araber" skrikit "judejävel" till en kvinna. Vilka kriterier som använts för att bestämma deras etnicitet framgår inte. Ändå pekas de ut som "araber".

Att skribenter som ägnar sig åt att forska om antisemitismen själva har så lätt att hamna i uppenbart fördomsfulla resonemang om araber/muslimer är en gåta."


Vi tar åter in Henrik Bachners citat som Jonathan tycker står för en "historiskt betingad försiktighet":

"I Frankrike och USA har judarna uppnått en position där de blir omöjliga att förbigå. Naturligtvis förklaras detta till viss del av deras stora antal, men mycket beror också på att de har agerat på ett sätt som gjort det mycket
svråt för de makthavande att negligera judiska intressen. De har blivit ett permanent inslag i dessa länders politiska och kulturella liv. De judiska minoriteterna gör sig där inte endats märkbara när de attackeras. En liknande utveckling måste till i Sverige."

Själv ser jag det som Der Stürmer-teorier om judisk makt. Och Jonathan verkar stödja denna typ av konspirationsteorier och menar att det är naturligt för judar att agera konspiratoriskt enligt detta sätt p.g.a "historiskt betingad försiktighet". Hade någon annan framfört att judar skulle oganisera sig för att "bli omöjliga att förbigå" eller för att "de har agerat på ett sätt som gjort det mycket svråt för de makthavande att negligera judiska intressen" hade de omedelbart blivit anklagade för att vara antisemiter.

Och det med rätta.


Bara antisemiter är emot aparheid...


Att Bachner är känd för sin dåliga citatteknik är en sak, men värre är hans hat mot alla araber (vilket jag hoppas att Jonathan inte delar). SvD skriver:

"Att skribenter som ägnar sig åt att forska om antisemitismen själva har så lätt att hamna i uppenbart fördomsfulla resonemang om araber/muslimer är en gåta. Det är inte ens ovanligt att den så kallade nazianalogin används mot araberna. Tossavainen gjorde det när han presenterade sin undersökning på DN Debatt, och Henrik Bachner har själv gjort det i sin avhandling.
[...]
Ja, det är minst sagt anmärkningsvärt att Bachner och flera andra av de forskare som skrivit i den här angelägna frågan själva har ägnat sig åt grovt kränkande generaliseringar av araber. Vissa har till och med funnit det legitimt att jämföra arabvärlden - och därmed araberna - generellt med nazisterna. Henrik Bachner själv tillhör tyvärr denna grupp."

Nej, av göken Jonathans försök att bemöta mig blev bara flugskit. Men från den typen av rättshaverist som agerar med falska citat ska man väl inte förvänta sig annat.

11 kommentarer:

Bulten i Bo sa...

Bara att ta av sig hatten och gratulera till att ha skrivit det inlägg jag själv skulle ha velat publicera!

Ida sa...

Det som jag skrev på hans blogg ska jag skriva här också:

Jonathan är otroligt skicklig skribent, har retoriken som kan övertyga vem som helst...bara om man inte läser andra åsikter!
När jag läste hans tidigare artikel, kunde jag konstatera att det var rätt... men jämfört med din fakta, argument, bevis - är det definitivt en bananfluga verkligen.
Hela situationen uppfattar jag att kille kämpar på varje pris att förklara för antisemitism vad som helst. Han vill inte SE eller HÖRA någon annan åsikt - Det är judehatiskt. Punkt.
Alltså - det är enda han vill att det bli!
Du har kommit ut med massor citat av många kända personer samt judar själva som bedömde allt detta som icke antisemitisk - men Jonathan kör endå på en annan väg..!
Och någon muslimsk grupp skulle uttala sig offentligt att "detta är inte islamfobiskt" - skulle jag faaan hålla mig tyst!

Nu är det action på min blogg med andra ämne, men jag återkommer gärna med samma ämne på min blogg!
Nej, vad som helst kan inte kallas som antisemitiskt. På så sätt bagateliserar man riktig antisemitism. Liknande människor bara sabboterar - Vill kalla allt för antisemitism..! Allt!
Fy farao..! Totalt galet!

mvh / Ida D.

Hampus Eckerman sa...

Tackar så mycket!

alandalus sa...

Tja man kan lugnt konstatera att Bachner och "Göken Jonte" står med byxorna nere.

L. O. K. Ejnermark sa...

Instämmer med Bulten i Bo! Väldigt bra inlägg.

Hampus Eckerman sa...

Tack allihopa! Det tog onekligen en hel del tid att skriva, så jag är glad att det uppskattades!

Anonym sa...

Jättebra skrivet! Jag gillar också effekten med bilder av olika "antisemiter". För just sådär låter det ju varje gång...

Hampus Eckerman sa...

Tackar Pia! Jo, efter att näst intill hela världen anklagats för att vara antisemitisk börjar man tappa respekten. Värdet devalveras för var gång det utnyttnas för att dölja Israels brott mot de mänskliga rättigheterna.

Skönt att du såg det där med bilderna, var lite osäker på hur det skulel gå fram.

Ida sa...

När en del judar uttalar sig om att det handlar INTE om judehatisk propaganda, så förstår jag inte att man envist vill gå genom betong väg och ändå förklara detta som antisemitism!

Det ser ut väldigt extremt.
Nästan fanatiskt.

Guardian sa...

Hampus
Utmärkt!
Några kommentarer:

1 Om någon kritiker av Israel hade använt sig av lika taffliga metoder som Bachner och Jonte och blivit avslöjade lika många gånger, hade vederbörande aldrig kunnat yttra sig i debatten sedan.
Men när det gäller att ta fram antisemit stämpeln så kan man tydligen göra bort sig hur många gånger som helst, och ändå ses som någon form av forskare och guru…

2 Jag trodde att ”Bachner vs Hjertén debatten” avslutades med att Bulten la ut originaltexterna i sin helhet på nätet, och att saken därmed var utagerad.
Jag hade tydligen fel. (Jag har själv kopior på de delar av den aktuella skriften som rör Faurisson där Hjertén medverkar)

Grunden till hela diskussionen är att Hjertén mellanöstern-korre för TT, och genom att chikanera honom ska man kunna ifrågasätta rapporteringen ifrån Israel/Palestina.
Detta är diskussionens kärna som gärna ”glöms” bort rörande Faurisson & Hjertén

Det glöms även att Bachners ”doktorsavhandling” egentligen är en lång lista på citat (mer eller mindre korrekta och rättvisande) från folk som kritiserar Israel för sin behandling av Palestinierna. Dom ska i sann Per Ahlmark anda ska utmålas som inpyrda judehatare.
Den som missar hur politisk Bachners forskning är, behöver nog ledhund.

Hampus Eckerman sa...

Guardian, jag håller med dig fullständigt.