2007-05-31

Israelisk tortyr frodas

Enligt en artikel i Jerusalem Post har organisationen Public Committee Against Torture konstaterat att israel inte har några barriärer mot tortyr, detta trots det så ofta publicerade beslutet från 1999 att förbjuda tortyr. I själva verket finns ett kryphål om att tortyr är tillåtet mot de som räknas som "tidsinställda bomber", vilket i praktiken kan innebära vilken palestinier som helst. Bland torterare finns "fångvaktare, polismän och även läkare tar del i tortyren, liksom advokater, militärdomare och högre tjänstemän i justitiedepartementet".

Den israeliska människorättsorganisationen B'tselem ger en beskrivning av tortyren på sin hemsida:
"Förhörsmetoderna inkluderade flera tekniker: hindra förhörsoffret att sova i flera dagar genom att binda honom eller henne i smärtsamma positioner; spela hög musik; täcka över huvudet med en smutsig säck; utsätta offret för extrem hetta och smärta; binda dem till en låg stol som lutas framåt; hårt binda offrets händer; låta offret stå med händerna bundna, dragna uppåt; låta offret ligga på rygg över en hög pall med kroppen bakåt lutad; tvingande av offret kura ihop sig på tårna med händerna bundna bakom ryggen; våldsam skakning avfången, förhörsledaren gripandes och skakandes honom; användandet av hot och svordomar, samt ge honom mat av dålig kvalitet och otillräckliga mängder."
Ofta användes alla delar i kombination. Så humanistiskt är det israeliska rättsväsendet.

Inga kommentarer: