2006-12-31

Kejsar Norton av USA, Fiji

Den senaste tiden har jag tillbringat hos Bengt Svensson, Radio Tuffs man i San Fransisco, tillsammans med hans fru, barn, inneboende, besökande samt katt med flickvän. Förutom all den administration som detta har tagit upp har Bengt lyckats visa mig runt till en hel del för mig okända guldkorn. Inte långt från hans hem finns ett så kallat Columbarium, en märklig sorts gravplats där de uppbrända kropparna av de döda placeras i urnor som sen besökare kan gå och titta på. Där står kvarlevorna prydligt uppradade på hyllor tillsammans med små tecken på hågkomst som deras anförvanter placerat ut.

Själv var jag mest intresserad av en annan gravplats i den närliggande staden Colma. När marken i San Fransisco började bli alltför värdefull beslöt man sig för att flytta alla kroppar från kyrkogårdarna i San Fransisco till nya begravningsplatser i Colma som nu stoltserar med den tvivelaktiga äran att ha fler döda invånare än döda. I en del fall tog man endast bort gravstenarna och lät kropparna ligga kvar, vilket senare lett till hårresande upptäckter vid nya byggnationer, som t.ex Centralbiblioteket. En av dem som ligger begravd i Colma, närmare bestämt vid Woodlawn kyrkogården, är Kejsar Norton.

Kejsar Joshua Norton den Förste är inte särskilt känd utanför San Fransisco, ändå kan han sägas ha varit en av världens mäktigaste män. Norton föddes i England, antagligen år 1819 och växte upp i Syd-Afrika innan han 1849 flyttade till San Fransisco för att leva på markaffärer och handel. Det var dock först när dessa affärer misslyckades som han verkligen blev intressant. Efter att gjort en serie misslyckade affärer kring 1853 tvingades Norton att deklarera sig Bankrutt 1858. Efter en tid i självpåtagen exil gjorde Joshua Norton något som skulle skriva in honom i historien för evig tid - i en serie brev till alla stadens tidningar deklarerade han sig som Kejsare av USA. Senare lade han också till "beskyddare av Mexico".

Norton visade sig vara en vis och modig kejsare. Han patrullerade runt stadens gator iklädd en sliten blå uniform med epåletter, sabel samt en bäverhatt dekorerad med en påfågelsfjäder. Han delade ut diplom till de han ansåg vara ett föredöme, vilket fick folk att skynda sig att göra goda gärningar när han befann sig i närheten. När ett anti-kinesiskt upplopp höll på att bryta ut i stadens fattigare delar gick Norton emellan och bad med böjt huvud "Fader vår" tills upploppsmakarna skämdes och gick hem. Norton tryckte också egna pengar som han betalade med i affärer vilkas stolta ägare satte upp bronsplacketter med texten "Efter Utfärdande av Hans Kejserlige Majestät, Kejsar Norton av Amerikas Förenta Stater". Vid varje teaterpremiär reserverades platser åt Kejsar Norton och de två hundar han sällskapade med.

Kejsar Nortons vishet uppenbarade sig i de deklarationer han regelbundet gjorde. I en av dessa upplöste han den amerikanska kongressen med motiveringen att ”bedrägeri och korruption förhindrar ett rättvist och propert uttryck för folkets röst; öppna förbrytelser mot lagarna sker kontinuerligt, skapade av grupperingar, partier, fraktioner och olaga inflytande från politiska sekter; medborgaren har inte det skydd mot person och egendom som är hans rättighet". Norton förespråkade också skapande av ett "Nationernas förbund" och förbjöd alla konflikter mellan religioner och deras grupperingar. Dessutom förespråkade han byggandet av en bro mellan Oakland och San Fransisco, en bro som byggdes 61 år senare och i San Fransiscos trafikradio ofta kallas för just "Norton".

Att folket uppskattade Norton blev tydligt när en övernitisk poliskonstapel arresterade Norton 1867. Detta skapade en stor skandal bland den uppretade befolkningen och polischefen Patrick Crowley släppte Norton under kraftiga ursäkter tillsammans med kommentaren att kejsaren "inte hade spillt något blod, inte rånat någon eller skövlat något land, vilket är mer än man kan säga om hans kamrater i samma bransch".

När Norton dog 1880 publicerades hans dödskrönika på San Fransisco Chronicles första sida: "På den luktande trottoaren, i mörkret av en månlös natt under det droppande regnet avslutade Norton I, av gudomlig nåd, kejsare av de Förenta Staterna och Mexicos beskyddare, detta liv". Norton följdes till sin grav av 30 000 sörjande, från fattig till rik. Dagen efter hans död lade en solförmörkelse hela San Fransisco i skugga.

På Fiji har man nu härskare som saknar Kejsar Nortons vishet. Där skedde nyligen en statskupp vilket gjort att många skickat oroade brev till mig. Statskuppen på Fiji har dock varit helt oblodig, inga strider har skett, regeringen avgick självmant efter påtryckningar, inga utegångsförbud är i kraft och de enda militärer jag sett var några civila tält på vad jag först trodde var en campingplats.

Alla jag talade med var positiva till statskuppen, som de menade bekämpade korruption, men detta kan vara bedrägligt då alla på något sätt var bundna till turistindustrin. En av orsakerna till att regeringen avsattes var ju just att förslag till nya lagar om hur turistinkomsterna skulle fördelas då en större del skulle gå till de infödda fijianerna och mindre till investerare från utlandet. Detta kan vara en orsak till att Australien i tysthet drog tillbaka de krigsfartyg man stationerade utanför öriket när rykten om en kupp boerjade blossa upp. Fiji är annars förödande vackert med sagolika stränder, palmer och makalöst rikt vattenliv.


En lyssnare har hört av sig till mig och undrat vad det var för "terrorhotade tivolibås" jag talade om förra veckan. I USA skickar Departementet för Hemlandets Säkerhet pengar till delstater och städer beroende på hur starka hot de verkar vara utsatta för. Vid en granskning förra året av hur anslagen fördelats konstaterade man att städer skickade in nästan vad som helst som terroristmål i hopp om att få pengar tilldelade. Ett av de godkända anslagen var just skydd av ett tivolibås för sockervadd vilket man befarade kunde utsättas för en terrorattack.

Inga kommentarer: